ปี พ.ศ. 2563 เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก เป็นสถานการณ์ที่ทุกคนได้รับผลกระทบ เป็นช่วงเวลาที่ทุกคนต้องปรับตัวทั้งในเรื่องการดำเนินชีวิตและการทำงาน สถานการณดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเด็กและครอบครัวมากขึ้น เนื่องจากเด็กไม่ได้ไปโรงเรียน ครอบครัวขาดรายได้ ไม่มีเงินออม ส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงดู เด็กเกิดความเครียด เด็กมีความเสี่ยงที่จะถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ซึ่งถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ ในการดำเนินงานต้องปรับวิธีการทำงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งเด็ก ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง การดำเนินงานของแต่ละฝ่ายสามารถดำเนินการได้ตามแผนงานโดยปรับวิธีการและเวลาให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ท่ามกลางความยากลำบากในปี 2563 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบวิชาชีพ ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์  นักสังคมสงเคราะห์ บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาสาสมัคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจ สื่อมวลชน รวมทั้งผู้ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งมีทั้งองค์กรและประชาชน ผ่านการระดมทุนในหลายกิจกรรม ในนามของพนักงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเด็กๆ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285