English Site

ชายแปลกหน้าเข้าโรงเรียน ป้องกันอย่างไรดี

>>>>ชายแปลกหน้าเข้าโรงเรียน ป้องกันอย่างไรดี

จากกรณีชายแปลกหน้า เข้าไปในร.ร. และลวนลามนักเรียนชั้นป.2 ที่ปรากฏในข่าวนั้น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำแนะนำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

สอนเด็กว่า…
• ถ้าเห็นคนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียน ให้รีบบอกครู
• ถ้ามีใครมาทำอะไรไม่ดีกับเรา ให้ปฏิเสธอย่างหนักแน่น ตะโกนเสียงดังๆและรีบวิ่งออกมาบอกครู
• ถ้าเราได้ยินเสียงขอความช่วยเหลือ หรือเสียงที่ไม่ปกติ ให้รีบบอกครู

โรงเรียน…..
• ควรปิดประตูโรงเรียนในช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนเรียน
• ควรมีเวรยามคอยเฝ้าบริเวณประตูโรงเรียน
• หากมีเด็กบอกว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียน หรือครูพบว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาในโรงเรียน ครูควรเข้าไปสอบถาม และไม่ควรให้ขึ้นไปบนอาคารเรียน
• หากมีเด็กนักเรียนมาบอกครูว่ามีคนมาทำสิ่งไม่ดีกับเขา ให้ครูรีบไปยังที่เกิดเหตุ หลังจากนั้นให้ประสานงานขอความช่วยเหลือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

: 221
2018-03-11T00:29:28+00:00 29 กุมภาพันธ์ 2016|เรื่องเล่าของสังคม|