สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้หลายๆคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ทำงานจากที่บ้าน เด็กๆหยุดอยู่บ้าน กิจการร้านค้าบางแห่งปิดทำการชั่วคราว หลายคนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านไปหาคนรัก หาสมาชิกในครอบครัวได้ จึงต้องสื่อสารกันผ่านสื่อออนไลน์

ด้วยความห่วงใย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำการ์ดสื่อสาร ชุด “ห่างกันแต่ใจไม่ห่างไกล” เพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแล้วส่งต่อไปให้กับคนในครอบครัว เพื่อแสดงความรักและความห่วงใย ที่ถึงแม้ตัวจะไม่ได้อยู่ใกล้กัน แต่ความรัก ความผูกพัน ความห่วงใยที่มีต่อกันก็ไม่ได้ห่างไกลตามระยะทาง

มูลนิธิฯ ขอให้ทุกท่านปลอดภัย

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

อัลบั้มภาพ

: 285