English Site

บริจาคเปียโน เพื่อสร้างสุขให้เด็ก

>>>>บริจาคเปียโน เพื่อสร้างสุขให้เด็ก

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา สถานพัฒนาและฟื้นฟู (บ้านอุ่นรัก) ได้รับบริจาคเครื่องดนตรีจำนวน 2 ชิ้น คือ เปียโน และอิเลกโทน จากคุณรวิวรรณ โฮริโนอุชิ  ผู้บริหารจาก บ.ดอคคิวเม้นท์ บาร์เซล เอ๊กซ์เพรส จก. หรือ DPEX  ซึ่งเมื่อคุณรวิวรรณ รู้ว่าเด็กๆกำลังเรียนเปียโนจากพี่อาสา แต่มีปัญหาเครื่องดนตรีไม่พร้อมใช้งาน ชำรุด และไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก จึงไ้ด้บริจาค เปียโนและอิเลกโทนส่วนตัว ให้กับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆได้ใช้เสียงดนตรีช่วยในการฟื้นฟูและรักษาจิตใจของเด็กๆให้ดีขึ้น

เมื่อเด็กๆรู้ข่าวว่ามีผู้บริจาคเปียโน ก็พากันตื่นเต้น และแสดงความขอบคุณด้วยการจัดทำการ์ดสวยๆ พร้อมกับข้อความจากใจ

อัลบั้มภาพ

: 389
2018-03-11T13:40:25+00:00 3 กุมภาพันธ์ 2014|ผู้ให้การสนับสนุน|