ในแต่ละปี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จะได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งทุนปาตาจ ประเทศฝรั่งเศส เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานในพันธกิจป้องกันปัญหาความรุนแรงและการละเมิดสิทธิเด็ก  เงินทุนที่ได้รับมาจากการบริจาคเงินของประชาชนในประเทศฝรั่งเศส  แม้ในช่วงที่ทั่วโลก กำลังเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แต่ผู้ใหญ่ใจดีของประเทศฝรั่งเศสยังคงบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพราะเห็นความสำคัญของการส่งเสริมพัฒนาเด็ก

วันนี้มีการ์ดปีใหม่ที่ส่งตรงมาจากประเทศฝรั่งเศส ทีมงานได้เปิดอ่านและช่วยแปลเพื่อส่งกำลังใจให้กับพนักงานมูลนิธิฯทุกคนได้มีพลังใจในการทำงานเพื่อเด็กต่อไป

ข้อความแปลการ์ด

“…ถึงเพื่อนๆ CPCR

ขอบคุณสำหรับ Newsletter ที่ส่งถึงฉันตลอดมา ฉันมีความสุขมากที่ได้รับรู้ว่าทาง CPCR ทำงานเพื่อช่วยเหลือเด็กๆ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และสร้างรอยยิ้มให้แก่พวกเขา

ฉันขออวยพรปีใหม่ให้กับ CPCR ถึงแม้ว่าจะมีวิกฤต COVID แต่ฉันก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงและมองหาสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อให้สร้างความสุขให้คนเอง

ประเทศฝรั่งเศสยังอยู่ในฤดูหนาว เมื่อ 10 วันที่แล้วอากาศเย็นมาก แต่ตอนนี้แสงแดดเริ่มส่องและดอกไม้เริ่มบานแล้ว”

ขอบคุณ CPCR

Happy New Year 2021

Brigitte Duchene

1876

: 285