“ชั้น(ฉัน)ปันสุข”

ชั้นหวายขนาดสูง4ชั้น ถูกนำมาวางไว้ที่หน้าสำนักงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ในแต่ละชั้นมีสิ่งของสำหรับบริโภค เช่น ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำชาดำแบบขวด  ขนมห่อสำหรับเด็ก นมจืดยูเอชที  วางไว้สำหรับแบ่งปันให้กับคนในชุมชนที่ผ่านไปมาในซอยจรัญสนิทวงศ์12

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ทำหน้าที่เป็นสะพานบุญส่งต่อความปรารถนาดีของผู้ใหญ่ใจดีที่ร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อให้มูลนิธิฯนำไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กและครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรง ซึ่งได้รับผลกระทบในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เมื่อสิ่งของที่ได้รับมีจำนวนมากและเพียงพอต่อการแจกจ่าย ทีมงานจึงนำมาแบ่งปันใส่ชั้นให้กับคนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

มูลนิธิฯ ขอขอบคุณสิ่งของจากผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมแบ่งปัน

#ห่างกันแต่ใจไม่ห่างไกล

#covid19เราจะผ่านไปด้วยกัน

#ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

: 285