มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานเพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปบรรจุลงใน “โครงการถุงพาเพลิน เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19” ส่งมอบให้เด็กในโรงเรียนคุ้มครองเด็กและเด็กกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล

 1. บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด   บริจาค  เจลล้างมือ 30 ML.  รวม  2,500 หลอด
 2. บริษัท แม็กดีซีน จำกัด บริจาค  ผ้าปิดจมูกคละสี = 100 โหล  และ เจลล้างมือ 55 กรัม   รวม 360 หลอด
 3. บริษัท อมตะ ไลฟ์ พลัส จำกัด        บริจาค    สเปรย์แอลกอฮอล์ 100 ML. รวม 2,500 หลอด
 4. บริษัท คิวบ์บริคซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด   บริจาค ของเล่นเสริมพัฒนาการ รวม 152 ชิ้น
 5. บริษัท อารีนา แกลลอรี่ จำกัด  บริจาค แบบฝึกหัดคณิตวิทย์ หนังสือนิทาน บัตรคำประกอบภาพ รวม 187 ชิ้น
 6. บริษัท สุโข จำกัด  บริจาค ของเล่นเสริมพัฒนาการ รวม 15 ชิ้น
 7. บริษัท  อักษรา  ฟอร์  คิดส์  จำกัด  บริจาค หนังสือสำหรับเด็ก  รวม 2,000 เล่ม
 8. บริษัท อาร์ทลิงค์ จำกัด  บริจาค ปากกาและยางลบ  รวม 4,800 ชิ้น
 9. บริษัท  นารา  โกลบอล  จำกัด  บริจาค ดินเบา ดินปั้น รวม 5,500 ชิ้น
 10. บริษัท เอ็น.เอ็น. สกายเทรด จำกัด บริจาค หน้ากาอนามัย รวม 2,000 ชิ้น
 11. บริษัท  เจียไต๋  จำกัด บริจาค เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัว 10 ชนิด รวม 1,000 ซอง
 12. บริษัท เล้าอารีย์ จำกัด บริจาค แปรงสีฟันเด็ก อายุ 6-12 ปี จำนวน 9 ลัง รวม 2,592 ชิ้น
 13. บริษัท จี.ซี.ดีสทริบิวชั่น จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ บริษัท เยเนอรัลกรุ๊ป บริจาค ผลิตภัณฑ์ลูกอม เยลลี่ฟรุตกัมมี่ และผลิตภัณฑ์เวเฟอร์โรลสอดไส้ครีม จำนวน 123 ลัง
 14. สำนักพิมพ์ก้อนเมฆ บริจาคหนังสือนิทาน 2 เรื่องๆละ 2,500 เล่ม รวม 5,000 เล่ม

#ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด19
#40ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 285