มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขออนุโมนาบุญกับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านในการร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า”ช่วยน้องให้ปลอดภัย” เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร  ยอดเงินทำบุญทอดผ้าป่ากว่า 1,200,000 บาท   สะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกป้องคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง และเป็นกำลังใจให้เรารับรู้ว่าประชาชนและสหวิชาชีพ ยังศรัทธาและเชื่อมั่นในการทำงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ท่านสามารถให้การสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

ขอบคุณมากค่ะ
#ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

เก็บภาพบรรยากาศงานบุญ พร้อมกับความชุ่มฉ่ำของสายฝนมาฝากค่ะ

อัลบั้มภาพ

: 285