English Site

ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของให้โครงการตลาดนัดปัน-บุญฯ

>>>>ผู้ใหญ่ใจดีมอบสิ่งของให้โครงการตลาดนัดปัน-บุญฯ

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัท  ไวท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสถานพัฒนาและฟื้นฟู หรือบ้านอุ่นรัก พร้อมกับมอบทุนและสิ่งของสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิฯ

: 9
2018-03-11T13:44:00+00:00 30 มิถุนายน 2014|ผู้ให้การสนับสนุน|