English Site

สายธารแห่ง “น้ำใจ”..ที่มากับน้ำท่วม

>>>>สายธารแห่ง “น้ำใจ”..ที่มากับน้ำท่วม

ขอบคุณทุก “การให้” ของผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทำให้ “บ้านของน้องกลับมาน่าอยู่” อีกครั้ง

แม้น้ำท่วมจะลดลง แต่น้ำใจของการให้จากผู้ใหญ่ใจดีมิได้เหือดหาย เมื่อได้รับรู้ว่าบ้านพักของน้อง (สถานแรกรับ สถานพัฒนาและฟื้นฟู มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก) ที่ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายอย่างหนัก ทั้งตัวอาคาร ข้าวของเครื่องใช้จมน้ำนานนับเดือน จนเด็กๆกว่า 30 คนไม่มีบ้านอยู่ ต้องไปขอพักพิงยังสถานที่อื่นชั่วคราว

วันนี้น้องได้กลับเข้ามาอยู่บ้านอีกครั้ง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ทั้งระดับหน่วยงานและรายบุคคล เพราะสายธารน้ำใจแห่งการให้ของทุกท่าน ที่หลั่งไหลมาไม่ขาดสาย ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องนอน ของใช้ในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์ทำความสะอาด  อาสาสมัครที่มาช่วยลงแรงกายแรงใจกอบกู้และฟื้นฟูบ้านน้อง   ทำให้บ้านของเด็กๆสามารถกลับมาทำหน้าที่ “คุ้มครอง ปกป้องเด็กๆให้ปลอดภัย”  ได้อีกครั้ง

thank_you_donor_for_flood_pr
: 46
2018-03-11T14:02:30+00:00 18 มกราคม 2012|ผู้ให้การสนับสนุน|