พ่อแม่ผู้ปกครองจะป้องกันลูกของตนเองไม่ให้ถูกรังแก และลูกไม่ไปรังแกผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ในอินโฟกราฟิก

เพื่อร่วมกันหยุดความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 516