English Site

Infographic: การป้องกันไม่ให้ลูกถูกรังแก

พ่อแม่ผู้ปกครองจะป้องกันลูกของตนเองไม่ให้ถูกรังแก และลูกไม่ไปรังแกผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ในอินโฟกราฟิก

เพื่อร่วมกันหยุดความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 285