“แม่เปลี่ยนไป ดูใจเย็นขึ้น ไม่ค่อยว่าเหมือนแต่ก่อน”

กิจกรรม  Family Trip ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบิดามารดาและผู้เลี้ยงดูเด็กอายุระหว่าง 6-12 ปีฯ ที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นเมื่อช่วงวันหยุดที่ผ่านมา  ณ โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์  จ.สมุทรสงคราม  เป็นกิจกรรมที่พ่อแม่ลูกได้มาใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ  และเชื่อมความสัมพันธ์ในครอบครัว พ่อแม่ได้นำความรู้และทักษะที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรมาประยุกต์ใช้จริงกับลูก  เช่น การเข้าใจพัฒนาการ ความต้องการของลูก  การชื่นชมลูก การสื่อสารภาษารัก การสื่อสารเชิงบวก ฯลฯ ทีมงานมูลนิธิฯ เป็นเสมือนพี่เลี้ยงที่คอยสังเกต ให้กำลังใจ และชื่นชมกับสิ่งที่พ่อแม่ได้ทำเพื่อลูก

ก่อนจบกิจกรรมทีมงานถามความรู้สึกของเด็กและพ่อแม่ เสียงสะท้อนที่ได้กลับมาทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจ และภูมิใจกับทุกครอบครัว ถึงแม้จะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ แต่ได้เห็นถึงพลังความรักของคนเป็นพ่อแม่ที่พร้อมจะทำทุกอย่างและสู้เพื่อลูก แม้จะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองก็ตาม

“มีความสุข ได้อยู่กับแม่ ได้ทำอะไรร่วมกันกับแม่”

 “วันนี้มีความสุขมาก ได้อยู่กับลูก”

ขอบคุณผู้สนับสนุน : Terre des hommes Germany in Southeast Asia and Volkswagen Worker Council

——

ร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำงานเพื่อเด็กและครอบครัว

: 285