English Site

เรื่องเล่าจากคนทำงาน

>>>เรื่องเล่าจากคนทำงาน

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอนสุดท้าย)

2020-06-05T16:03:58+00:00 5 มิถุนายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน3) บุญนิสา บุญประสพ 

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน2)

2020-06-08T13:11:34+00:00 5 มิถุนายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก  (ตอน2) บุญนิสา บุญประสพ 

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน 1)

2020-06-08T13:08:25+00:00 4 มิถุนายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน 1) ดารารัตน์

เรื่องเล่าจากพื้นที่ของผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

2020-05-29T16:56:18+00:00 29 พฤษภาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

"นมของลูกจะหมด" วันนี้วาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเด็กอายุ 8 เดือนเศษซึ่งพ่อแม่ขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ก่อนลงพื้นที่วาสโทรคุยกับบิดาและมารดาของเด็กเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น

หน้ากากอนามัยชิ้นแรกในชีวิตหนู

2020-05-28T12:18:20+00:00 28 พฤษภาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

 หน้ากากอนามัยชิ้นแรกในชีวิตหนู ผู้เขียน : สุรีย์พร  อำมาตย์มนตรี  เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

“พลังชุมชนร่วมใจ แม้ในยามภัยโควิด-19”

2020-04-27T12:37:50+00:00 27 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“พลังชุมชนร่วมใจ แม้ในยามภัยโควิด-19”      สุรีย์พร  อำมาตย์มนตรี เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

“เล่าสู่กันฟัง เมื่อเราอยู่ในยุคโควิด – 19 ครองเมือง”

2020-04-14T16:14:45+00:00 14 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“เล่าสู่กันฟัง เมื่อเราอยู่ในยุค โควิด - 19  ครองเมือง”

ปรับการทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง

2020-04-04T15:22:17+00:00 4 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กปรับการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกกระทำความรุนแรง

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

2020-04-03T12:54:29+00:00 3 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

#เราจะผ่านไปด้วยกันโควิด-19 ศิริพร กลิ่นอุบล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร : ผู้เขียน

ครอบครัวสัมพันธ์วันดีทริป

2020-03-27T13:26:28+00:00 27 มีนาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

สายใจ ศรีลิ้ม นักศิลปะบำบัด ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว : ผู้เขียน

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62 (ตอน2)

2019-05-17T12:19:30+00:00 17 พฤษภาคม 2019|Uncategorized, เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62  (ตอน2) สายใจ  ศรีลิ้ม 

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62 (ตอน1)

2019-05-17T11:52:57+00:00 17 พฤษภาคม 2019|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62  (ตอน1) สายใจ  ศรีลิ้ม