วันที่ 8 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าป่า “ช่วยหนูด้วย” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กถวายพุ่มผ้าป่า  พระสงฆ์พิจารณาพุ่มผ้าป่า

จากนั้นพระสงฆ์มอบคืนพุ่มผ้าป่าให้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อนำเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดผ้าไปใช้ในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำทารุณจำนวนเงิน ณ วันที่ 8 สิงหาคม จำนวน 2,055,909 บาท

ขอกราบขอบพระคุณผู้ร่วมทอดผ้าป่าและผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทอดผ้าป่าในครั้งนี้

ผู้ใดมีความประสงค์จะสนับสนุนการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กติดต่อบริจาคเงินได้ที่มูลนิธิฯโทรศัพท์ 02 412 1196  02 864 1421

ใบเสร็จจากการบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

: 62