คุณรู้หรือไม่ว่า เพศหญิง กับเพศชาย ปัจจัยใดบ้างที่กระตุ้นเร้าอารมณ์เพศ ??

จริงๆแล้วช่องทางรับสัมผัส และปัจจัยกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศของวัยรุ่นไม่ได้แตกต่างกัน แต่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกัน คือ เมื่อช่องทางรับสัมผัสได้ถูกกระตุ้นเร้าก็จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ ซึ่งช่องทางรับสัมผัสประกอบด้วย 5 ช่องทาง คือ

  1. ตา เป็นการมองเห็น ช่องทางนี้จะไวมากสำหรับผู้ชาย กล่าวคือ เมื่อผู้ชายเห็นภาพโป๊ หนังโป๊ หรือเห็นเพศตรงข้ามแต่งตัวโป๊ ใส่ขาสั้น ใส่เสื้อโชว์เนินอก ก็สามารถกระตุ้นให้ผู้ชายเกิดอารมณ์ทางเพศได้
  2. หู เป็นการได้ยิน ในที่นี้หมายถึงเรื่องขอคำพูด ช่องทางนี้จะไวมากสำหรับผู้หญิง เพราะผู้หญิงจะชอบคำพูดหวานๆ เมื่อได้ฟังแล้วจะรู้สึกเคลิบเคลิ้มมีความสุข จะเห็นได้ง่ายๆว่าก่อนการมีเพศสัมพันธ์ผู้ชายมักจะใช้คำพูดหวานๆหว่านล้อมให้ผู้หญิงรู้สึกดี มีความสุข ประจวบกับการกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศด้านอื่นๆด้วยก็นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้
  3. จมูก การได้กลิ่น เป็นการได้กลิ่นฮอร์โมนเพศจากเพศตรงข้าม หรือกลิ่นฟีโลโมน จะเห็นได้ว่าสัตว์จะแยกแยะเพศหญิงหรือชายได้จากการดมกลิ่น มนุษย์ก็เช่นกัน ธรรมชาติสร้างให้เพศชายและเพศหญิงมีกลิ่นที่แตกต่างกัน เมื่อเกิดการได้กลิ่นของเพศตรงข้าม จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ แต่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีส่วนของการยับยั้งชั่งใจแม้การได้กลิ่นฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศได้แต่ก็สามารถยับยั้งได้
  4. การสัมผัส สำหรับการสัมผัสผู้หญิงจะถูกกระตุ้นเร้าได้ง่ายกว่าผู้ชาย เพราะธรรมชาติสร้างร่างกายของเพศหญิงให้มีไขมันสะสมมาก ซึ่งนำไปสู่การกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศได้ง่าย แต่ผู้ชายธรรมชาติสร้างให้มีกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงกว่า อาจจะกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศได้ไม่เท่าผู้หญิง แต่จะมีการสัมผัสในบางอวัยวะที่ไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือหญิงเมื่อมีการถูกสัมผัสจะนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยง่าย คือ ริมฝีปาก และอวัยวะเพศ เพราะมีปุ่มประสาทสัมผัสมาก
  5. ความคิดและจินตนาการ เป็นช่องทางรับสัมผัสที่สำคัญที่สุด เพราะความคิดเป็นตัวควบคุมให้มนุษย์เกิดความยับยั้งชั่งใจ ถ้ามีการมอง การได้กลิ่น การได้ยิน หรือการสัมผัส (ยกเว้น อวัยวะเพศกับริมฝีปาก) แล้วมนุษย์ไม่คิดเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก็จะไม่นำไปสู่เรื่องของเพศ แต่ถ้ามีการมอง การได้กลิ่น การได้ยิน หรือการสัมผัส และมีความคิดบวกเข้าไปด้วย ก็จะกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศและนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์

ดังนั้นช่องรับสัมผัสและการกระตุ้นเร้าอารมณ์ทางเพศมีความสัมพันธ์และเกี่ยวเนื่องกัน เมื่อช่องทางรับสัมผัสได้รับการกระตุ้นก็จะทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้  เมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จะต้องระวังตัวให้ดี ไม่อยู่ลำพังสองต่อสองกับเพศตรงข้าม เพื่อจะได้ไม่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

ช่องทางรับสัมผัสและปัจจัยกระตุ้นเร้าอารมณ์เพศ
: 285