English Site

กฎทองเพื่อความปลอดภัยของลูก

กฎทองเพื่อความปลอดภัยของลูกปิดเทอมมาถึงแล้ว เป็นช่วงที่มีข่าวคราวเด็กหาย เด็กถูกทำร้าย เด็กบาดเจ็บ เกิดขึ้นมากมาย จนพ่อแม่บางคนเริ่มหวาดกลัว คงจะดีหากแต่ละบ้านมีกฎทองไว้ในใจสำหรับดูแลลูกให้ปลอดภัย ลองอ่านกันดูนะคะเพื่อลูกหลานของเราคะ

ข้อแรก เขตปลอดภัยสำหรับเด็ก หมายถึงระยะห่างระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ เช่น เด็กแรกเกิด-3ปี เป็นวัยที่ต้องอยู่ในระยะที่พ่อแม่เอื้อมมือถึงตลอดเวลา

ข้อสอง กฏหรือกติกา เพื่อความปลอดภัย เช่น เมื่อลูกจะไปที่ไหน พ่อแม่รู้หรือไม่ แล้วถ้าไปเกิดอันตรายขึ้นใครจะช่วยเหลือลูกได้ หรือลูกจะสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้

ข้อสาม จัดพื้นที่ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมรอบบ้าน โรงเรียน ชุมชน โดยเฉพาะที่บ้านของมีคม ระบบไฟฟ้า ที่อาจเป็นอันตรายกับเด็กควรจัดให้เรียบร้อย

ข้อสี่ ยอมรับในตัวลูก เป็นข้อที่สำคัญที่จะทำให้เด็กรับรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับของคนแวดล้อม จะทำให้เด็กรู้สึกไว้วางใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โตขึ้นเขาก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับคนอื่นและสังคม

(อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลดไฟล์ หรืออ่านใน http://www.facebook.com/photo.php?fbid=357462864299104&set=a.357462810965776.91947.100001061813612&type=1&theater)

เอกสารแนบ

FileDescriptionFile size
pdf กฎทองเพื่อความปลอดภัยของลูก88 KB
: 47
2018-03-11T22:11:18+00:00 30 มีนาคม 2012|เทคนิคการเลี้ยงดูเด็ก (How to / Tip)|