ปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงดูและปฏิบัติผิดๆกับเด็ก

เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูและการปฏิบัติที่ผิดๆ อย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจากผู้ปกครอง เด็กๆ ต้องใช้ความสามารถเท่าที่ตนมีอยู่ในการจัดการกับปัญหาและเพื่อเอาตัวอยู่รอด ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในแต่ละวัน การขาดความปลอดภัย การถูกละเลย การถูกทอดทิ้ง ตลอดจนการถูกผู้ใหญ่เอารัดเอาเปรียบ ปัจจัยหลักๆที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงดูและปฏิบัติผิดๆกับเด็ก มีดังนี้

 • ความตึงเครียดของพ่อแม่ในวัยเด็ก พ่อแม่เคยถูกทำร้ายในช่วงที่เป็นเด็ก ถูกปล่อยปละละเลย ไม่ได้รับการตอบสนองด้านความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความมั่นคงปลอดภัย และการเลี้ยงดูอย่างต่อเนื่อง เผชิญกับภาวะวิกฤตหรือกระทบกระเทือนต่อจิตใจแล้วไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือ
 • มีปัญหาด้านบุคลิกภาพ ส่งผลกระทบในทางลบต่อบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่
  • การขาดวุฒิภาวะ ในช่วงวัยเด็กพ่อแม่ไม่เคยได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ ไม่เคยมีประสบการณ์ของการให้ และการมีความผูกพันที่มั่นคง เมื่อเป็นพ่อแม่ก็ไม่สามารถตอบสนองเด็กได้อย่างถูกวิธี เช่น เฉื่อยชาต่อเด็ก ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ปล่อยปละละเลยหรือทอดทิ้งเด็ก ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์
  • ปัญหาทางอารมณ์ เช่น มีความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า ย้ำคิดย้ำทำ โกรธแบบไม่มีเหตุผล พยายามฆ่าตัวตาย หวาดระแวง อารมณ์ไม่มั่นคง การปฏิบัติดูแลลูกขึ้นอยู่กับสภาวะอารมณ์ในแต่ละช่วงของพ่อแม่
  • การป่วยด้วยโรคจิต พ่อแม่ที่มีอาการป่วยทางจิตอาจทำให้เด็กต้องประสบกับการถูกทอดทิ้ง ตลอดจนการถูกทำร้ายทารุณทางจิตใจ ร่างกาย หรือการถูกล่วงเกินทางเพศได้
  • ความบกพร่องด้านสติปัญญา ส่งผลกระทบต่อเด็ก เช่น เด็กจะถูกทอดทิ้ง ได้รับการบาดเจ็บทางร่างกายเพราะพ่อแม่ขาดความสามารถในการป้องกันเด็กจากสถานการณ์ที่อันตราย การทำร้ายร่างกายเด็ก  เด็กได้รับการตอบสนองไม่ตรงกับความต้องการและช่วงวัย
 • การติดสิ่งเสพติด

ผู้ที่ติดสุราเรื้อรัง ที่ทำให้ลูกของตนต้องประสบกับการเลี้ยงดูและปฏิบัติที่ผิดๆ จะเป็นคนที่มีความอดทนต่อความคับข้องใจต่ำ มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ หุนหันพลันแล่น ต้องพึ่งพาผู้อื่น ขาดวุฒิภาวะ และมีอาการซึมเศร้า ขาดหวังให้ลูกดูแลเขา และไม่สามารถเข้าใจในความต้องการของเด็ก นอกจากการทำร้ายทารุณทางร่างกายเด็กแล้ว คนเหล่านี้ยังทำให้ลูกต้องมีรอยแผลเป็นทางอารมณ์ที่มีผลต่อบุคลิกและพัฒนาการทางสังคม

ข้อมูล Child abuse การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพในการคุ้มครองเด็กที่ถูกทารุณกรรมและทอดทิ้ง

อินโฟกราฟิก : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 0