เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม   เพื่อเติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข และปลอดภัย แต่หากเด็กๆ ถูกกระทำด้วยความรุนแรง พวกเขามีสิทธิต่างๆ ดังนี้

  1. สิทธิได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง : เด็กมีสิทธิในการรับความช่วยเหลือให้ปลอดภัย ในกรณีที่เป็นเหยื่อความรุนแรง อาทิ การเหยื่อของการละเมิดทางเพศ การละเมิดทางร่างกาย หรือความรุนแรงในครอบครัว
  2. สิทธิได้รับการตรวจสอบและการสอบสวน: เด็กมีสิทธิในการรับการตรวจสอบและการสอบสวนภูมิลำเนาเพื่อค้นหาหลักฐานป้องกันความเสียหาย
  3. สิทธิในการให้ความเห็นและการรับฟัง: เด็กมีสิทธิในการให้ความเห็นและรับฟังในกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตน ได้รับข้อมูลในทันทีและอย่างเพียงพอจากระบบงานยุติธรรมหรือจากเจ้าหน้าที่
  4. สิทธิในการรับการประเมินและการรักษา: เด็กมีสิทธิในการรับการประเมินทางจิตเวชและการรักษา ฟื้นฟูเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจ และได้รับการเยียวยาความเสียหายตามกฎหมาย หากเป็นผู้เสียหายจากความรุนแรง

5.สิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมิตรและเอาใจใส่ ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยต้องเคารพคุณค่าของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และศีลธรรมของเด็ก

  1. สิทธิในการเลือกสิทธิ์: เด็กมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่ส่งผลต่อชีวิตและการดำเนินชีวิตของพวกเขา

ความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่สำคัญ การปล่อยปละละเลยให้เกิดขึ้นต่อเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และทางเพศ ย่อมส่งผลกระทบที่ยากจะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นปกติ  การคุ้มครองสิทธิเด็กและการป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรได้รับการสนับสนุนและกระทำให้เกิดขึ้นจริงในทุกสังคม  เพื่อให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของประเทศชาติต่อไป

ข้อมูล  : อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก

อินโฟกราฟิก : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 0