'ทอดทิ้งเด็ก' = 'ความรุนแรง'

การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก ไม่ใช่มีเพียงแค่ การทำร้ายร่างกาย ทำร้ายจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ เท่านั้น แต่การละเลยทอดทิ้งเด็ก นับเป็นอีกหนึ่งความรุนแรงที่เด็กๆ ต้องพบเจอ และมีผลทำให้เด็กได้รับอันตรายหรือเสี่ยงอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก

โดยการละเลยทอดทิ้งเด็ก มีรูปแบบการกระทำดังนี้

 • การละเลยทอดทิ้งทางกายภาพ (Physical Neglect)
  • การละเลยการดูแลทางด้านร่างกาย เช่น การไม่ปกป้องเด็กให้รอดพ้นจากอันตราย รวมถึงกรณีที่ไม่สอดส่องดูแล หรือ ไม่ให้สิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานที่เพียงพอแก่เด็ก ได้แก่ อาหาร ที่พักอาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค
  • การละเลยไม่เอาใจใส่สุขภาพร่างกายและจิตใจของเด็ก คือ การไม่ให้การรักษาพยาบาลที่จำเป็นแก่เด็ก ไม่ได้รับวัคซีนตามวัย
  • การทอดทิ้งให้เด็กอยู่ตามลำพัง โดยไม่มีการดูแลเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ทิ้งเด็กตามที่ต่างๆ
  • การละเลยในการให้ความดูแลและอบรมสั่งสอน
   • ละเลยไม่สนใจว่าเด็กในความดูแล ไม่กลับบ้าน หรือ หนีโรงเรียน
   • การสนับสนุนหรือปล่อยให้เด็กเสพสุราหรือยาเสพติด หรือรู้ว่าเด็กเสพ แต่ไม่สนใจจะห้ามปราม
   • สนับสนุนให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น รังแกทำร้ายร่างกายผู้อื่น เป็นอันธพาล
  • การละเลยทอดทิ้งทางอารมณ์จิตใจ
   • ไม่ใส่ใจให้ความรักความอบอุ่น
   • การใช้ความรุนแรงในครอบครัว
   • การละเลยทอดทิ้งทางอารมณ์อื่นๆ ได้แก่ การเข้มงวดกับเด็กจนเกินไป การปกป้องเด็กมากเกินไป การคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความสามารถของเด็ก
   • การทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ต่อเด็ก เป็นระยะเวลานาน ผู้ดูแลเด็ก 'ไม่มีเวลาว่างที่จะใส่ใจจิตใจของเด็ก'
   • มองข้ามละเลยสิ่งที่เด็กต้องการจะบอกหรือส่งสัญญาณ
  • การละเลยไม่เอาใจใส่ให้การศึกษา
   • การไม่นำเด็กเข้าเรียนหนังสือเมื่อถึงเกณฑ์
   • การปล่อยปละละเลยไม่สนใจเมื่อเด็กหนีโรงเรียน
   • การละเลยไม่ตอบสนองต่อความต้องการพิเศษในการเรียน เช่น เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ แต่ผู้ดูแลไม่สนใจแก้ปัญหาหรือให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือ
  • การทอดทิ้ง ได้แก่ การกระทำที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กนอกสมรส และเด็กที่มีความพิการในบางสังคม

ที่มาข้อมูล : 1.คัดลอกบางส่วนจาก คู่มือปฏิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็ก

 1. Committee's general comment No. 13 (2011) on the right of the child to freedom from all forms of violence (CRC/C/GC/13)

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 0