English Site

พี่อาสาชวนน้องห่างไกลภัยทางเพศ@โรงเรียนวัดกุ่มโคก จ.สุพรรณบุรี

>>>>พี่อาสาชวนน้องห่างไกลภัยทางเพศ@โรงเรียนวัดกุ่มโคก จ.สุพรรณบุรี

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก จัดกิจกรรม “พี่อาสาชวนน้องห่างไกลภัยทางเพศ #ตัวฉันเป็นของฉัน” ณ โรงเรียนวัดกุ่มโคก จ.สุพรรณบุรี   โดยมีกลุ่มเด็กนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-5 จำนวน 22 คนเข้าร่วมกิจกรรมและคุณครู 6 คอยสังเกตและอำนวยความสะดวก  โดยกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และทักษะให้เด็กได้เข้าใจถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การดูแลตนเองให้ปลอดภัย  รู้จักคิดวิเคราะห์ หลบหลีกจากสถานการณ์เสี่ยง และรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้หากเกิดเหตุ  ซึ่งกิจกรรมถูกออกแบบเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการเล่นเกมสร้างความสัมพันธ์และความรู้จักระหว่างเด็กกับอาสาสมัคร  และระหว่างเด็กด้วยกันเอง ถึงแม้จะเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกัน ห้องเดียวกัน แต่ก็มีบางอย่างที่เด็กอาจจะยังไม่รู้จักเพื่อนดี   และตามด้วยการทำข้อตกลงระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันตลอดทั้งวัน เด็กเสนอว่าจะไม่ดื้อ ไม่ซน จะตั้งใจ ไม่แกล้งเพื่อน ไปไหนให้ขออนุญาตหรือบอกพี่ๆก่อนไป ฯลฯ ซึ่งเด็กๆสามารถทำตามข้อตกลงบ้าง แม้จะมีบางช่วงที่เผลอเล่นกันรุนแรง

จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมแรก “ต้นไม้ชีวิต” กับคำถาม 10 คำถาม เช่น สีที่ชอบ  ของกินที่ชอบ นิสัยที่ดี สิ่งที่ฉันชอบทำให้คนอื่น  อวัยวะภายนอกที่ฉันชื่นชอบ อนาคตที่ฉันอยากเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ฉันเสียใจ ฯลฯ กิจกรรมนี้จะช่วยให้เด็กๆเห็นถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในตนเอง และความแตกต่างของแต่ละคน แต่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้  ไม่ควรละเมิดสิทธิของคนอื่น

กิจกรรม “สัมผัสและความรู้สึก”   โดยกิจกรรมออกแบบให้เด็กมีส่วนร่วมผ่านการเดินสำรวจแผ่นชาร์จที่มีรูปภาพการกระทำ/สัมผัสแบบต่างๆ เช่น ภาพแม่กอดลูก  ภาพเด็กทำร้ายเพื่อน  ภาพหมอรักษาคนไข้  ภาพคุณลุงจับต้นขาของเด็กผู้หญิง  กิจกรรมนี้เด็กจะได้เรียนรู้ถึงรูปแบบการสัมผัสแบบต่างๆ ซึ่งมีทั้งสัมผัสที่ดีและสัมผัสไม่ดี โดยสัมผัสแต่ละแบบก่อให้เกิดความรู้สึกที่ดีและไม่ดี เมื่อไหร่ที่เรามีความรู้สึกไม่ดีเราควรปฏิเสธการกระทำนั้นทันที

กิจกรรม “อวัยวะปกปิด” เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่า การดูแลตนเอง ปกป้องไม่ให้บุคคลอื่นมาสัมผัสและมองเห็น เพราะจะนำอันตรายและความไม่ปลอดภัยมาสู่ตนเอง โดยอวัยวะปกปิดของเด็กผู้หญิง คือ หน้าอก ก้นและอวัยวะเพศ  สำหรับเด็กผู้ชาย คือ ก้นและอวัยวะเพศ นอกจากนี้ยังมีบางส่วนของร่างกายที่เสียงนำไปสู่การกระตุ้นเร้าทางเพศของเพศตรงข้ามได้ เช่น  บริเวณขาอ่อน

กิจกรรม “การล่วงละเมิดทางเพศ” เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงภัยทางเพศต่างๆทีเ่กิดขึ้นจริงในสังคม โดยมีกรณีตัวอย่างจากข่าวและจากประสบการณ์การทำงานของมูลนิธิฯ ซึ่งผู้อำนวยการมูลนิธิฯ ได้นำมาแบ่งปันสู่เด็กๆ

กิจกรรม “วิธีป้องกันตนเอง” โดยเด็กๆจะได้เรียนรู้และฝึกทักษะการป้องกันตนเองในรูปแบบต่างๆ ผ่านการแสดงบทบาทสมมติของพี่ๆอาสาสมัคร  และเพื่อนนักเรียนในกลุ่ม  ได้แก่

-การฝึกปฏิเสธ หากอยู่ในสถานการณ์ที่มีควรมาล่วงเกินทางเพศ ควร 1.หลีกเลี่ยงออกมาจากบุคคลผู้นั้น  2.ให้ตะโกนเสียงดังว่า “ไม่” หรือ “ช่วยด้วย” ด้วยท่าทีที่หนักแน่นและจริงจัง 3.ให้รีบวิ่งหนีไปหาผู้ใหญ่เพื่อขอความช่วยเหลือ

-การป้องกันตนเองด้วยคำถาม 3 ข้อ 1.รู้สึกดีหรือไม่ดี  2.ผู้ใหญ่ที่ไว้ใจจะรู้หรือไม่ว่าเราไปอยู่ที่ไหน   3.หากเกิดเหตุอันตรายขึ้นจะมีใครมาช่วยเราได้ทันทีหรือไม่  หากมีคำตอบว่า “ไม่” เพียงข้อใดข้อหนึ่งเราก็ไม่ควรไปกับคนๆนั้นหรือทำตามที่คนนั้นขอและบอกปฏิเสธเขาไปด้วยคำพูดที่นุ่มนวล ก็ควรหลีกเลี่ยงออกจากสถานการณ์นั้นทันที

-การขอความช่วยเหลือ เมื่อเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดี ไม่ควรเก็บเอาไว้คนเดียว ต้องรีบบอกให้ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจทราบ เพื่อให้ผู้ใหญ่รับรู้และช่วยเหลือเรา  โดยมีวิธีการเล่าเรื่องขอความช่วยเหลือ ได้แ่ 1.ใคร 2.ทำอะไร 3.ที่ไหน 4.เมื่อไหร่ 5.อย่างไร 6.เรารู้สึกอย่างไร

สุดท้ายก่อนจาก อาสาสมัครได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เมล็ดพันธุ์พืช สื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กๆและโรงเรียน โดยเป็นสิ่งของที่ทางอาสาสมัครช่วยกันรวบรวมมาจากเครือข่ายชีวิตของตนเอง แม้อาสาสมัครบางคนติดภารกิจ แต่ก็ฝากทุนการศึกษาและสิ่งของมาร่วมบริจาคให้กับน้องๆ

อัลบั้มภาพ

: 92
2018-03-10T23:51:51+00:00 30 พฤศจิกายน 2016|กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|