ช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก จึงได้หยิบยกประเด็นนี้มาชวนเด็กๆบ้านพาเพลิน คิดและคุย เพื่อรู้เท่าทันโรคและรู้จักป้องกันตัวเอง

เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการพาเด็กๆเล่นเกม เพื่อจำลองการแพร่เชื้อ  แล้วชวนเด็กคิดและคุยกับข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏตามสื่อต่างๆ เช่น ข่าวปลอมเกี่ยวกับการติดเชื้อของคนจังหวัดต่างๆ หรือ กลุ่มคนบางอาชีพ  สถิติตัวเลขผู้ติดเชื้อทั่วโลก และสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดตลาด  พี่อาสาเสริมความรู้ที่ถูกต้องให้กับเด็ก เช่น การติดเชื้อ สาเหตุ วิธีการดูแลตัวเอง จากนั้นพาเด็กๆล้างมืออย่างถูกวิธี และทำสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ใช้ทำความสะอาดมือ

หลังเสร็จกิจกรรม เด็กๆมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกิจกรรมที่ได้เรียนรู้ เด็กบางคนสะท้อนว่า วันนี้สนุก ได้รู้จักวิธีการดูแลป้องกันตัวเอง ได้รู้วิธีการทำสเปรย์

หมายเหตุ ภาพกิจกรรมได้รับการอนุญาตเผยแพร่จากเด็ก ผู้ปกครองเด็กและอาสาสมัครเรียบร้อยแล้ว

อัลบั้มภาพ

: 62