การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอก 3 ที่เริ่มต้นเมื่อเดือนเมษายน 2564 ที่ผ่านมานั้น  นับได้ว่าหนักเกินกว่าที่ใครจะคาดเดา ส่งผลกระทบในทุก ๆ ด้านของสังคมไทย และหยั่งลงถึงระดับครอบครัว  บ้านพาเพลิน พื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก (ซอยจรัญสนิทวงศ์12)  ไม่สามารถเปิดบ้านให้เด็ก ๆ มาร่วมกิจกรรมได้ ถึงแม้ทีมงานอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จะมีการประชุมวางแผนและเตรียมกิจกรรมร่วมกันไปเมื่อต้นปี 2564 ซึ่งเน้นเรื่องการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ (Climate Change) จนทำให้แผนนั้นเป็นอันต้องพับลงไปก่อน

ทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ไม่ได้นิ่งนอนใจ ที่จะเดินหน้าจัดกิจกรรมให้น้อง ๆ บ้านพาเพลิน โดยในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2564 ได้มีการนัดทีมงานอาสา ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมบ้านพาเพลินในรูปแบบออนไลน์ เพื่อให้น้อง ๆ ได้ทำกิจกรรมผ่อนคลาย ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ และต้องการให้น้องได้รับรู้ว่า แม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเช่นนี้ ทีมงานพี่ ๆ อาสาสมัครบ้านพาเพลิน ไม่ได้เหินห่างและยังคงห่วงใยน้อง ๆ อยู่เสมอ และพร้อมออกแบบกิจกรรมที่มีความเหมาะสม ตรงความต้องการของน้อง ๆ ให้ได้มากที่สุด เท่าที่จะเป็นไปได้ โดยทีมงานอาสามีความเห็นตรงกันว่าให้มีการจัดคิว พี่ ๆ อาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ สัมภาษณ์น้อง ๆ และผู้ปกครอง ทีละครอบครัว เพื่อเข้าถึงและเข้าใจสถานการณ์ในเชิงลึก ก่อนการออกแบบและจัดกิจกรรมบ้านพาเพลินแบบออนไลน์

จากการสัมภาษณ์ทำให้ทราบว่าน้อง ๆ ส่วนใหญ่ (ตั้งแต่ประถมปีที่ 3 ขึ้นไป) ที่เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนั้น มีการบ้านและใช้ชั่วโมงในการเรียนมาก (ถือว่าสวนทางกับความคิดของพี่ ๆ ที่คิดว่า น้องน่าจะสบาย มีเวลาว่างกว่าเดิม เพราะไม่ต้องไปโรงเรียน) น้องทุกคนคิดถึงเพื่อน ๆ ที่โรงเรียน อยากเล่นด้วยกันเหมือนเดิมที่โรงเรียน บางครอบครัวมีสมาชิกติดเชื้อโควิด-19 และได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน

ทีมงานอาสานำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาออกแบบกิจกรรมออนไลน์ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมงในแต่ละช่วง เพื่อไม่ให้น้อง ๆ อยู่กับหน้าจอมือถือนานเกินไป

  • ช่วงแรกเป็นกิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก ถึงประถมปลาย (เด็กโตก็สามารถเข้าร่วมได้หากต้องการ) ซึ่งรูปแบบกิจกรรมจะเป็นแบบง่าย ๆ ไม่ซับซ้อน โดยเน้นการสร้างพื้นที่ให้น้อง ๆ ได้มีโอกาสพบหน้าเพื่อน ๆ และทำกิจกรรมร่วมกัน ตัวอย่างเช่น การพับกระดาษ เป็นรูปรถถัง กิจกรรมครั้งนี้ ถือได้ว่ามีความพิเศษและน่ายินดีมาก เพราะเป็นกิจกรรมแรกที่น้องคนที่เสนอไอเดีย ยินดีทำหน้าที่เป็นอาสาสมัครในการเป็นคนนำกิจกรรม โดยสอนเพื่อน ๆ พับกระดาษ (จากที่พี่อาสาได้ถามความสมัครใจและน้องตอบรับยินดีรับหน้าที่นี้) นับเป็นครั้งแรก ที่พี่ ๆ อาสาได้เห็นความกล้าและความมั่นใจของน้องบ้านพาเพลินในการเป็นผู้นำกิจกรรม
  • ช่วงที่สอง กิจกรรมสำหรับกลุ่มเด็กโต ระดับมัธยม ขึ้นไป โดยเน้นแนะแนวสาขาวิชาที่น้องสนใจเรียนต่อ ในระดับปริญญาตรี ผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางสู่สาขาอาชีพ โดยเชิญบุคคลที่ปัจจุบันมีอาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่น้องสนใจและอยากรู้ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ และเส้นทางสู่อาชีพ เพื่อให้น้อง ๆ ได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น สามารถนำไปประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาที่จะเรียนต่อ หรือเลือกเส้นทางอาชีพของตนเองในอนาคต ซึ่งการพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ผ่านไลน์กลุ่มนี้ ทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้มีแผนที่จะนำคลิปของบุคคล (วิทยากร) ที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์และเส้นทางอาชีพ ไปเผยแพร่บนช่อง Youtube ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้ แบ่งปันส่งต่อให้กับน้อง ๆ คนอื่น ๆ ที่สนใจ และกำลังค้นหาเส้นทางอาชีพในฝัน ได้รับฟังด้วยเช่นกัน

และอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ชวนน้อง ๆ บ้านพาเพลิน ในชุมชน ซอยจรัญฯ 13 ทำร่วมกันก็คือ การให้น้อง ๆ วาดรูป เพื่อบอกเล่าความรู้สึกขอบคุณและร่วมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญด่านหน้าในการรักษาและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัส           โควิด-19 โดยผลงานวาดรูปของน้อง ๆ ทุกคน ทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ทำการรวบรวมและจัดทำเป็นโปสการ์ด สำหรับส่งมอบให้กับ โรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม และ ศูนย์พักคอย ที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 และได้ดำเนินการมอบแล้วให้กับ 1. โรงพยาบาลท่าสองยาง จ. ตาก 2. โรงพยาบาลท่าหลวง     จ. ลพบุรี 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเวียคะดี้ จ. กาญจนบุรี 4. ศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19 วัดสุทธิวราราม 5. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ห้องรับบริจาค) 6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 7. โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ. ยะลา 8. โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนตากใบ จ. นราธิวาส 9. โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนบ้านห้วยหละ จ. ลำพูน และ 10. โรงพยาบาลศิริราช

ทีมงานอาสาสมัครทุกคนต่างยังมีความคิดถึงและมีความหวังที่จะได้กลับไปเปิดบ้านพาเพลิน จัดกิจกรรมให้น้อง ๆ สร้างปฏิสัมพันธ์ได้เหมือนเดิม เมื่อวิกฤตโควิด-19 คลี่คลายลง และเริ่มมีความปลอดภัย

ผู้เขียน : ธัญญารัตน์  ศรุติพันธ์ อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

: 67