ปี พ.ศ. 2565 สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มคลี่คลายมากขึ้น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสามารถดำเนินงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็กและฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ จำนวน 214 คน  โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก จำนวนทั้งสิ้น  566 โรงเรียน นอกจากนี้มีกิจกรรมลดความรุนแรงในครอบครัว 2 ตำบลที่เป็นตำบลนำร่องในโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก คือ ตำบลโคกสง่า จังหวัดขอนแก่น และ ตำบลสันมะค่า จังหวัดเชียงราย  งานสื่อสารองค์กรมีการสื่อสารกับสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรง และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 0