English Site

งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2559

>>>>งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2559

วันนี้ (23 เมษายน 2559) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 23 -27 เมษายน 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กทม.

โดยมีดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ช่วยเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด
และมีวิทยากรในช่วงเสวนาวิชาการเรื่อง “โรงเรียนกับการจัดระบบความปลอดภัย” ดังนี้

– นายธีร์ ภวังคนันท์ ผอ.ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน
– นพ.อดิศักดิ์. ผลิตผลการพิมพ์ ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก รพ.รามาธิบดี
– ดร.ประภาพรรณ จูเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิทยาการเสพติด สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล
– นส.จารุณี ศิริพันธุ์ รองผอ.มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์
– นายอภิวัฒน์. กวางแก้ว รองประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อHIVประเทศไทย

อัลบั้มภาพ

: 18
2018-03-11T01:17:55+00:00 16 พฤษภาคม 2016|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|