เนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล และวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 และ 25 พฤศจิกายนของทุกปี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย และภาคีเครือข่ายทั้งในและนอกพื้นที่   ได้กำหนดจัดกิจกรรมงาน “เปิดบ้านสันมะค่า…รวมพลังยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ”  ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00-15.00น. ณ โรงเรียนบ้านวังวิทยา ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด  จังหวัดเชียงราย  เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่เกิดความตระหนักถึงความสำคัญและแสดงออกถึงการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมในการยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และร่วมกันขจัดและลดทอนปัญหาความรุนแรงให้หมดสิ้นไป รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือการทำงานร่วมกันในการป้องกัน แก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

โดยภายในงานมีกิจกรรมรวมพลังยุติความรุนแรง ได้แก่  กิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์  จำนวน 100 คัน  พิธีลงนามความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย 29 หน่วยงาน  กิจกรรมเสวนายุติความรุนแรง  กิจกรรมฉายหนังสั้น “หนังกลางลาน” ผลงานการกำกับของเด็ก เยาวชนจากสภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า และโรงเรียนโรงช้างวิทยา สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนและหาทางออกร่วมกันในงาน

พร้อมกิจกรรมบูธของเครือข่ายที่จะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ครอบครัว ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบางในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบูธอาหารของพื้นบ้าน  ได้ฝึกทำ  ทำเสร็จทานด้วยกัน  เช่น  น้ำสมุนไพรพื้นบ้าน (ไม่ต่ำกว่า 7 ชนิด ดื่มได้ทั้งร้อนและเย็น)  กล้วยปิ้ง  ข้าวจี่  มันแกวนึ่ง ฟักทองนึ่ง ถั่วนึ่ง  ไข่ป่าม  ข้าวปุ้นน้ำยาอีสาน  ปลาร้าบอง  ส้มตำนัวแซ่บ  ก๋วยเตี๋ยวใบหม่อน  ก๋วยเตี๋ยวภัตตาคาร (ธกส.)  ขนมต้ม  ขนมจ๊อก  ให้ทาน ชิม  ทำ  ตลอดงานทั้งวัน  (ไม่อั้น)   จับจ่ายตลาดนัดสีเขียวและของดีชุมชน

อัลบั้มภาพ

: 285