“จากการดำเนินงานมา 1 ปี  นับตั้งแต่การสำรวจสถานการณ์  ความรุนแรงต่อเด็กในชุมชน  การอบรมการผลิตคลิปหนังสั้น  การจัดกิจกรรมรณรงค์  รู้สึกว่าเป็นโครงการที่เชื่อมความต้องการของพื้นที่ (เทศบาล)  ได้เป็นอย่างดี  เพราะการดำเนินการในโครงการดังกล่าว  ได้กระตุ้นการทำงานของพื้นที่  ซึ่งในทัศนะของตัวเอง  เห็นว่า  การดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน มาตั้งแต่ปี 2549 นับแต่ตั้งเป็นสภาเด็กและเยาวชน  ถือว่าได้สังเคราะห์ วิเคราะห์ วิวัฒนาการงานเด็กและเยาวชนในพื้นที่มาพอสมควร  การดำเนินงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ยังใช้วิธีการแบบเดิม ๆ  ซ้ำ ๆ  ทำให้งานไม่เกิดการคิดสร้างสรรค์  การใช้รูปแบบเดียวกันทั้งจังหวัด  ทำให้ติดกรอบเดิม ๆ  ของงาน   มูลนิธิ ฯ ถือเป็นหน่วยงานที่สามารถเติมเต็มการทำงานได้เป็นอย่างดี   ประกอบกับ มีการใช้รูปแบบตามพัฒนาการของพื้นที่  คือปี 56  โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก  ปี 2560 โครงการผู้พิทักษ์เด็ก   ทำให้รู้สึกว่า งานก้าวหน้า  มีจังหวะการก้าวที่ถือว่าเป็นพัฒนาการของพื้นที่”

โสภา วงศ์ใหญ่, ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

อัลบั้มภาพ

: 285