เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็กในครั้งนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก รุ่นแรกของมูลนิธิฯ พิพรรธ วงศ์วิวัฒน์ หรือ พี่ตึ๋ง ที่มีความตั้งใจส่วนตัว ที่อยากจะมอบโอกาสให้เด็กได้พัฒนาความรู้และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ จึงทำหน้าที่เป็น “โซ๋” ข้อกลาง เชื่อมต่อระหว่างกลุ่มเด็กที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจอยากพัฒนาตนเองด้านภาษา และกลุ่มผู้สอนหรือกลุ่มเพื่อนที่มาจากทุกมุมโลก และหลากสาขาอาชีพ ได้มาพบกันในห้องเรียน “True English speaking class”

ห้องเรียนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร? วัตถุประสงค์เพื่อ?

กลุ่มเด็กๆที่เรียนมาจากไหน? หาคำตอบได้ในคลิปนี้..

#ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้

#มีไอเดียและลงมือทำประโยชน์เกิดกับเด็ก

: 285