นับเป็นอีกครั้ง ที่ได้มีโอกาสแบ่งปันประสบการณ์การทำงานอาสากับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (CPCR) ในงานแรกพบ อาสารุ่นใหม่

ถึงแม้ครั้งนี้จะเป็นแบบ Virtual แต่ก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของอาสาหลายท่าน ซึ่งบางคนทำงานด้านช่วยเหลือ & พัฒนาเด็กอยู่แล้ว ก็มาสมัครเป็นอาสาของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (CPCR) เพื่อต่อยอดทักษะ องค์ความรู้ และขยายเครือข่ายอาสา  เราได้ฟังแล้วก็รู้สึกนับถือหัวใจของเขาด้วยเช่นกัน และก็รู้สึกได้ว่ากำลังมีกิจกรรมและเพื่อนใหม่ ๆ ที่สร้างพลัง+++ รออยู่

ขอขอบคุณพี่วาส ผู้อำนวยการฯ  พี่ปุ้ย (พี่เลี้ยงอาสา) และเพื่อนพี่น้องอาสา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (CPCR) ที่เปิดโอกาสและให้การ Support ที่ดีอย่างเสมอมา

ทุกคนต่างรู้ว่าเด็กคือตัวแปรสำคัญ ในการสร้างสังคม และอนาคตของประเทศที่น่าอยู่

เด็กที่ “ถูกความรุนแรงคุกคาม” ไม่ว่าจะด้วย “การกระทำหรือคำพูด” มันสร้างแผลในใจระดับลึกได้ และอาจโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีนิสัยที่เป็นอันตรายต่อตัวเองและผู้อื่น

การทำงานอาสาเราไม่ได้คาดหวังที่จะเห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันที และไม่คาดหวังว่าจะต้องได้อะไรตอบแทนกลับมา

(ทั้งที่จริง ใจเราก็รู้ดีว่า ได้มากกว่าที่ทำให้ไป ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ ความรู้ ทัศนะคติ ที่เสริมสร้าง Growth Mindset กัลยาณมิตรที่ดี Teamwork ฯลฯ)

จนเมื่อถึงวันที่เราได้เห็น & สัมผัสถึง ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีของเด็ก ๆ (แม้บางสิ่งอาจดูเล็กน้อย) เราก็รู้สึกดีใจ ยินดี และภูมิใจกับสิ่งนั้น  หาใช่วันที่ได้รับโล่อาสาดีเด่นแห่งชาติ แต่อย่างใด

เล่าเรื่องโดย..ธัญญารัตน์ ศรุติพันธ์  อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

: 285