นับตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่  เด็กต้องหยุดเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองบางคนหยุดงาน อยู่บ้าน  เด็กๆไม่มีกิจกรรมอื่นๆทำนอกจากเล่นเกม ติดจอ ด้วยความห่วงใยเด็กและครอบครัว โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19  เพื่อส่งมอบให้กับเด็กและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เครือข่ายชุมชนคุ้มครองเด็กทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 319 ชุด เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และ มีกิจกรรมทำในระหว่างหยุดเรียนและได้ทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

โดยมีแกนนำชุมชนคุ้มครองเด็กแต่ละพื้นที่เป็นตัวแทนลงพื้นที่ส่งมอบความสุขให้กับเด็กและครอบครัว ดังนี้

ชุมชนคุ้มครองเด็ก เขตบางกอกใหญ่ ได้แก่ ชุมชนวัดดีดวด  ชุมชนโค้งกระเทียม  ชุมชนสัมพันธ์     ชุมชนลานโพธิ์และชุมชนตรอกตาแทน

ชุมชนคุ้มครองเด็ก เขตบึงกุ่ม  ได้แก่  ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2

ชุมชนคุ้มครองเด็ก เขตดุสิต  ได้แก่  ชุมชนพัฒนาซอยสินทรัพย์

ชุมชนคุ้มครองเด็ก เขตบางกอกน้อย  ได้แก่  ชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส

ชุมชนคุ้มครองเด็ก จังหวัดลำพูน ได้แก่   ชุมชนบ้านหนองเกิด

ชุมชนคุ้มครองเด็ก จังหวัดสงขลา ได้แก่   ชุมชนบ้านบ่อแดง

#40ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

#ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กเล่นอยู่บ้านต้านโควิด

อัลบั้มภาพ

: 69