นอกจากสิทธิเด็ก พื้นฐาน 4 ข้อ คือ การมีชีวิตอยู่รอด  การได้รับการส่งเสริมพัฒนา การได้รับการปกป้องคุ้มครองและสิทธิการมีส่วนร่วม ยังมีสิทธิเด็กอื่นๆ ที่ผู้ใหญ่ควรรู้และส่งเสริม

 • เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างภาษา เชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางครอบครัว เพศสภาพ หรือปัจจัยอื่นใด
 • เด็กมีสิทธิแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก และสิ่งต่างๆ ที่เรียนรู้มา ไม่ว่าจะเป็นด้วยการพูดคุย วาดรูป การเขียน หรือด้วยวิธีการใดก็ตามที่เป็นผลร้ายกับผู้อื่นในสังคม และความสงบสุขเรียบร้อย
 • เด็กทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรงทุกรูปแบบทั้งทางร่างกายและจิตใจ หรือการกระทำอันมิชอบ การถูกละเมิด การแสวงประโยชน์ และการละเลยจากผู้ให้การดูแล
 • เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษา การเรียนระดับประถมศึกษา ไม่ควรมีค่าใช้จ่าย และต้องจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ไว้รองรับสำหรับเด็กทุกคน เด็กควรได้รับการศึกษาถึงระดับสูงสุด เท่าที่จะเป็นได้ ขณะที่ระเบียบวินัยภายในโรงเรียนต้องไม่ขัดต่อสิทธิของเด็กและปราศจากความรุนแรง
 • เด็กมีสิทธิได้รับความเป็นอยู่ที่ดี ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า และที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ รัฐควรให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวและเด็กที่ขาดปัจจัยเหล่านี้
 • เด็กทุกคนมีสิทธิได้พัก ได้ผ่อนคลาย ได้เล่นสนุก และได้มีส่วนร่วมในวัฒนธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์อย่างเสรีและเท่าเทียม
 • เด็กมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการทำงาน ที่เป็นอันตรายหรือส่งผลเสียต่อการศึกษา สุขภาพ หรือพัฒนาการ หากต้องมีการใช้ แรงงานเด็ก เด็กต้องมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ที่เหมาะสมภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย
 • เด็กมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ การฟื้นฟูทั้งทางร่างกายและจิตใจ หากถูกทำร้าย ถูกละเลย ได้รับผลกระทบจากสงคราม เพื่อที่เด็กจะได้กลับมามีความเป็นอยู่ทีดี การเคารพตนเอง และคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของเด็ก

ข้อมูล : อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 285