การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย

การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่ นั่นคือ หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม  ถือว่าเด็กๆ เหล่านั้นกำลังถูกปล่อยปละละเลย

บทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก คือ การเลี้ยงดู ดูแล ปกป้องและคุ้มครองเด็ก

สัญญาณที่บ่งบอกว่าเด็กถูกปล่อยปละละเลย

 • ร่างกายซูบผอม เติบโตไม่สมวัย
 • สวมเสื้อผ้าที่ไม่เหมาะสม สกปรก หรือไม่เหมาะสมสำหรับสภาพอากาศ
 • มีสุขอนามัยที่ไม่ดีอย่างสม่ำเสมอ
 • มีการเจ็บป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาและการบาดเจ็บทางร่างกาย
 • มักถูกละเลยหรือปล่อยให้อยู่ตามลำพัง หรือได้รับอนุญาตให้เล่นในสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย
 • มาสายหรือขาดเรียนบ่อย

 

ผลจากการปล่อยปละละเลยเด็ก

ผลกระทบต่อสุขภาพกายของเด็ก

 • เด็กเจ็บป่วย ขาดสารอาหาร เพราะไม่ได้รับการดูแลและเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม
 • เด็กได้รับอุบัติเหตุ เพราะพ่อแม่หรือผู้ดูแลไม่ได้ปกป้องเด็กให้พ้นจากภัยอันตราย

ผลกระทบต่อสุขภาพจิต

 • เด็กมีอารมณ์แปรปรวน
 • เด็กขาดรัก
 • เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า
 • เด็กขาดการชี้แนะทำความเข้าใจกับอารมณ์ความรู้สึกของตนเอง เด็กขาดความมั่นคงทางอารมณ์

ผลกกระทบด้านพฤติกรรมของเด็ก

 • เด็กมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม ไม่คุ้นเคยกับกฎเกณฑ์และระเบียบต่างๆ เพราะขาดคนเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม
 • เด็กมีพฤติกรรมก้าวร้าว
 • ใช้สารเสพติด
 • ใช้อำนาจกับผู้อื่น

ผลกระทบด้านอื่นๆ

 • มีพัฒนาการทางภาษาช้ากว่าปกติ เพราะขาดการสื่อสารจากพ่อแม่หรือผู้ดูแล
 • มีสติปัญญาต่ำ เพราะขาดการกระตุ้นจากผู้ดูแล
 • เด็กจะไม่รู้จักคิด ไม่รู้ดีรู้ชั่ว ขาดสติสัมปชัญญะ เพราะไม่ได้รับการอบรมและสั่งสอนจากผู้ดูแล

แหล่งที่มา :

1.คู่มือเลี้ยงดูลูก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

2.https://www.helpguide.org/articles/abuse/child-abuse-and-neglect.htm

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 285