เรื่องเล่าดีดี

เรื่องเล่าดีดี2018-01-29T17:08:40+07:00
608, 2021

นักเรียนหยุดเรียน…แต่ความปลอดภัยในโรงเรียนหยุดไม่ได้

6 สิงหาคม 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ปีนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย  เด็กๆ ส่วนใหญ่เรียนระบบออนไลน์หรือทำงานจากชุดการเรียนที่แต่ละโรงเรียนออกแบบให้กับนักเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  แม้เด็กๆ จะหยุดเรียนอยู่บ้าน แต่คุณครูหลายๆ คนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ต้องสลับหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน  โดยหนึ่งในเหตุผลที่คุณครูต้องเข้ามาในโรงเรียน คือ เรื่อง “ความปลอดภัย….ในโรงเรียน” โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากแหล่งทุนPartage ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 132

408, 2021

การรังแกไม่ใช่เรื่องล้อเล่น

4 สิงหาคม 2021|เรื่องเล่าจากคนทำงาน, เรื่องเล่าดีๆ|

จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นในทั่วภูมิภาค  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจึงต้องมีการปรับวิธีการทำงาน   จากการลงพื้นที่โรงเรียน และชุมชนต่างๆ   เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ขึ้น ซึ่งหลักสูตรการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน  ก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มูลนิธิฯได้จัดขึ้น   ซึ่งหลายโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์  ก็ได้นำไปต่อยอดทำกิจกรรมกับบุคลากรครู  และนักเรียนในโรงเรียนของตนเองในรูปแบบที่ต่างกันออกไป คุณครูมลฤดี  คำภาษี  คุณครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี  ได้นำไปขยายผลกับโรงเรียน  โดยเริ่มจากสร้างความเข้าใจให้บุคลากรครูเข้าใจถึงความหมายและรูปแบบการรังแก  วิธีการป้องการรังแกกัน 

2307, 2021

เสียงสะท้อนจากโรงเรียนคุ้มครองเด็ก กับการช่วยให้เด็กๆปลอดภัย

23 กรกฎาคม 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

โรงเรียนบ้านเกาะพลวย เป็นโรงเรียนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะสมุย ชื่อว่าเกาะพลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 6 คน นักเรียน 61คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาคือนางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง  การเดินทางไปโรงเรียนนี้ต้องนั่งเรือโดยสารจากอำเภอดอนสักไปยังเกาะพลวยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และเดินทางโดยรถต่อไปอีก

1607, 2021

#วิกฤตนี้เราไม่ทิ้งกัน

16 กรกฎาคม 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19  เด็กและครอบครัวในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  หลายครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อและถูกกักตัว หลายครอบครัวตกงานเนื่องจากสถานประกอบการปิดตัว  ขาดรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว  ซึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมีรายได้หลักมาจากการรับจ้างรายวันโดยไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด  โครงการชุมชนคุ้มครองเด็กจึงได้ประสานงานกับคณะทำงานในชุมชนโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กสำรวจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ  และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้เปิดรับธารน้ำใจจากภาคธุรกิจและผู้ใหญ่ใจดีในสังคม  ทั้งข้าวสาร  อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน ขนม นมจัดเป็นถุงยังชีพส่งมอบให้กับชุมชน 138 ชุด และ ส่งมอบนม ขนม

1106, 2021

ถุงพาเพลิน..ถุงเติมสุขครอบครัว

11 มิถุนายน 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

          “ครูขา..ครูขา หนูมีงานทำแล้ว เสียงเจื้อยแจ้วของเด็กหญิงตัวเล็กๆ ตะโกนมาจากหลังต้นไม้” เราจึงหยุดและหันไปมองตามต้นเสียง เจ้าของเสียงเรียกเป็นเด็กหญิงคนหนึ่งที่เคยมาทำกิจกรรมที่บ้านพาเพลิน ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นั่นเอง  เด็กหญิงตัวน้อยโชว์ถุงพาเพลิน #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19  ถุงกิจกรรมที่ได้รับจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กพร้อมกับหยิบหนังสือนิทานเรื่องจับกินให้หมด ออกมา พร้อมกับบอกว่า “หนูอ่านจบแล้ว  มันทำให้หนูอยากปลูกผัก พร้อมกับหยิบเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในถุงกิจกรรมออกมาให้เราดู สักพักแม่ของเด็กเดินมาสมทบแล้วชี้ชวนให้เราชมสวนผักสวนครัวของครอบครัวในพื้นที่ขนาดเล็ก  คุณแม่ของเด็กน้อยหาภาชนะและวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นภาชนะในการปลูกต้นไม้ที่เป็นสวนผักแนวดิ่ง

506, 2021

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนถุงพาเพลินฯ

5 มิถุนายน 2021|เรื่องเล่าดีๆ, ผู้ให้การสนับสนุน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ทั้งจากประชาชนทั่วไปและหน่วยงานธุรกิจเอกชนที่ร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานเพื่อให้มูลนิธิฯ นำไปบรรจุลงใน “โครงการถุงพาเพลิน เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19” ส่งมอบให้เด็กในโรงเรียนคุ้มครองเด็กและเด็กกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด   บริจาค  เจลล้างมือ 30 ML.  รวม  2,500 หลอด บริษัท

406, 2021

“ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19” พร้อมส่งถึงมือเด็ก ๆ แล้ว

4 มิถุนายน 2021|เรื่องเล่าจากคนทำงาน, เรื่องเล่าดีๆ|

"การเล่นและสันทนาการมีความจำเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก การเล่นช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นการสร้างคุณค่าภายในตนเองที่เด็กสามารถทำได้เองเพื่อให้ตนเองมีความสนุกและความพอใจ" ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  เด็ก ๆ ถูกจำกัดพื้นที่ให้เล่นอยู่ในบ้าน โรงเรียนยังไม่เปิดเรียน เด็กหลายคนไม่มีของเล่น พ่อแม่ ผู้ปกครองจำนวนหนึ่งไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำกิจกรรมกับลูก นี่เป็นที่มาของการจัดทำ "ถุงพาเพลินเล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19" ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี ในถุงพาเพลินฯ

: 285
Go to Top