English Site

เรื่องเล่าดีดี

>เรื่องเล่าดีดี
เรื่องเล่าดีดี 2018-01-29T17:08:40+00:00
2805, 2020

กรณีละเมิดทางเพศนักเรียนที่มุกดาหาร

28 พฤษภาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าของสังคม|

กรณีละเมิดทางเพศนักเรียนที่มุกดาหาร ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา มูลนิธิศานติวัฒนธรรม เชียงใหม่ 27 พฤษภาคม 2563 เหตุการณ์การละเมิดทางเพศต่อนักเรียนที่มุกดาหาร มีคนส่งทั้งภาพและวิดีโอคลิปมาให้ผมดู โดยเป็นภาพนักเรียนหญิงวัยรุ่นสามสี่คน แต่งกายวาบหวิว และวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนหญิงมีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจน นัยยะของการสื่อสารก็คือ ต้องการบอกว่า นักเรียนไม่ดีเอง นักเรียนเป็นฝ่ายเสนอตัวหรือมีความเต็มใจที่จะให้ครูกระทำต่อตนเอง ปัญหาของการมองเฉพาะจุดแบบนี้ก็คือ การไม่เห็นบริบทหรือภาพที่กว้างออกไป

1205, 2020

บทเรียนครูข่มขืนเด็กนักเรียน เราจะดูแลเด็กให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

12 พฤษภาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าของสังคม|

บทเรียนจากเหตุการณ์ครู 5 คนที่ล่วงเกินทางเพศเด็กนักเรียน             นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว :ผู้เขียน จากเหตุการณ์ครู 5 คน ล่วงเกินทางเพศเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง เรา...ได้บทเรียนอะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ ? เกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียน ที่เด็กนักเรียนถูกล่วงเกินทางเพศมาเป็นปี แต่ไม่มีการช่วยเหลือ ? เกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียน

2704, 2020

“พลังชุมชนร่วมใจ แม้ในยามภัยโควิด-19”

27 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“พลังชุมชนร่วมใจ แม้ในยามภัยโควิด-19”      สุรีย์พร  อำมาตย์มนตรี เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก : ผู้เขียน             แม้ว่าในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทีมงานชุมชนคุ้มครองเด็ก ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ไม่สามารถลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนตามแผนงานที่วางไว้  แต่เรายังคงมีการประสานงานกับชุมชนต่างๆ ที่เป็นเครือข่ายชุมชนคุ้มครองเด็กทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอย่างต่อเนื่อง 

1404, 2020

“เล่าสู่กันฟัง เมื่อเราอยู่ในยุคโควิด – 19 ครองเมือง”

14 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“เล่าสู่กันฟัง เมื่อเราอยู่ในยุค โควิด - 19  ครองเมือง” ดารณี นฤดมพงศ์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก สถาบันเพื่อการคุ้มครองเด็ก : ผู้เขียน พวกเราทุกคนล้วนต้องปรับตัว ตั้งรับความท้าทายในครั้งนี้ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นองค์กรที่ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ในฐานะคนทำงานที่รับผิดชอบเรื่องการคุ้มครองเด็ก ต้องบอกว่ามีข้อท้าทายในหลายส่วนเลยทีเดียว เพราะเรายังมีเด็กที่ต้องให้การช่วยเหลือ มีเด็กที่ต้องการความปลอดภัยในชีวิต

404, 2020

ปรับการทำงานเพื่อคุ้มครองเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง

4 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)   มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กปรับการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กถูกกระทำความรุนแรง วาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ : ผู้เขียน            วันที่ 24 มีนาคม 2563  เป็นวันแรกที่มูลนิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กอนุญาตให้พนักงานทำงานจากบ้าน    (work from

404, 2020

#ห่างกันแต่ใจไม่ห่างไกล

4 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าของสังคม|

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้หลายๆคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ทำงานจากที่บ้าน เด็กๆหยุดอยู่บ้าน กิจการร้านค้าบางแห่งปิดทำการชั่วคราว หลายคนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านไปหาคนรัก หาสมาชิกในครอบครัวได้ จึงต้องสื่อสารกันผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยความห่วงใย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำการ์ดสื่อสาร ชุด "ห่างกันแต่ใจไม่ห่างไกล" เพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแล้วส่งต่อไปให้กับคนในครอบครัว เพื่อแสดงความรักและความห่วงใย ที่ถึงแม้ตัวจะไม่ได้อยู่ใกล้กัน แต่ความรัก

304, 2020

#เราจะผ่านไปด้วยกัน

3 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

#เราจะผ่านไปด้วยกันโควิด-19 ศิริพร กลิ่นอุบล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร : ผู้เขียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ เราทุกคนต่างก็ต้องปรับตัวกันทั้งนั้น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นหนึ่งองค์กรที่ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการจัดระบบการทำงานเพื่อให้เด็กและครอบครัวได้รับบริการเหมือนเดิม ความปลอดภัยของพนักงานที่เราต้องดูแล การจัดการเรื่องการเงินที่ในภาวะนี้แทบจะไม่มีเงินบริจาคเข้ามาเลย ในฐานะคนทำงานที่รับผิดชอบเรื่องการระดมทุนให้กับมูลนิธิฯ แล้ว อยากบอกว่า เครียดมากนะ เพราะเราไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก กิจกรรมเราจัดไม่ได้

: 280