ปีนี้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังไม่คลี่คลาย  เด็กๆ ส่วนใหญ่เรียนระบบออนไลน์หรือทำงานจากชุดการเรียนที่แต่ละโรงเรียนออกแบบให้กับนักเรียนตามบริบทของแต่ละโรงเรียน  แม้เด็กๆ จะหยุดเรียนอยู่บ้าน แต่คุณครูหลายๆ คนในโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ต้องสลับหมุนเวียนกันเข้ามาปฏิบัติงานในโรงเรียน  โดยหนึ่งในเหตุผลที่คุณครูต้องเข้ามาในโรงเรียน คือ เรื่อง “ความปลอดภัย….ในโรงเรียน”

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากแหล่งทุนPartage ประเทศฝรั่งเศส ปัจจุบันมีเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก 132 โรงเรียน โดยโรงเรียนบ้านหนองเกิด อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กที่ปฏิบัติงานร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมาตั้งแต่ พ.ศ.2546

“ช่วงนี้นักเรียนหยุดเรียน ครูมองว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราได้ปรับปรุง ซ่อมแซมจุดต่างๆ ที่ไม่ปลอดภัยกับเด็กนักเรียน โรงเรียนทำโครงการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง ของบสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จำนวน 6,000 บาท ซึ่งเดิมวางแผนจะปรับปรุงตัวหนอนทางเดินขอบสนาม  แต่พอเราเดินสำรวจทั่วโรงเรียนพบว่าระบบไฟฟ้าของโรงเรียน กว่า 53 จุด ทั้งหลอดไฟ สายไฟ สวิตซ์  เต้าเสียบ ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุดตามกาลเวลา  ครูคิดว่า…เราต้องซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าก่อน   แม้งบประมาณจะไม่มากแต่ก็ช่วยค่าอุปกรณ์ตามที่จำเป็น  และใช้กำลังของคุณครูและนักการภารโรงที่มีความรู้ด้านไฟฟ้าเป็นช่างกันไปก่อน   เปิดเรียนมาพร้อมกับหน้าฝนอย่างน้อยเราไม่ต้องกังวลว่าไฟจะดูดเด็กหรือจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรทำให้เกิดไฟไหม้โรงเรียนตามมา”

“ครูต้องขอบคุณทีมคุณครูฝ่ายสถานที่ที่ใส่ใจความปลอดภัยของนักเรียน  โดยทีมคุณครูได้เดินสำรวจเพิ่มเติมจากการเดินสำรวจครั้งที่แล้วร่วมกับผู้ปกครอง นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการชุมชน  ในรอบนั้นเราก็เจอจุดเสี่ยงที่ต้องแก้ไขหลายจุดและก็ดำเนินการแก้ไขไปเกือบหมดแล้ว  ครูว่าเราต้องสำรวจบ่อยๆ  นะ  เพราะโรงเรียนของเราสร้างมาหลายสิบปีย่อมชำรุดทรุดโทรมและมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ขอบคุณมูลนิธิฯ มากๆ ที่ช่วยสนับสนุนโครงการนี้ ค่ะ”

คุณครูศิริลักษณ์ ประพันธ์ปรีชา ครูแกนนำโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กของโรงเรียนบ้านหนองเกิด ถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ให้เราฟังถึงเรื่องราวที่แม้นักเรียนหยุด  แต่ความปลอดภัยในโรงเรียนต้องไม่หยุด

#เรื่องเด็กรอไม่ได้

#โรงเรียนคุ้มครองเด็ก

#ความปลอดภัยของเด็กต้องมาก่อน

ผู้เขียน : สุรีย์พร อำมาตย์มนตรี ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 285