จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ยอดของผู้ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นในทั่วภูมิภาค  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจึงต้องมีการปรับวิธีการทำงาน   จากการลงพื้นที่โรงเรียน และชุมชนต่างๆ   เป็นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ขึ้น ซึ่งหลักสูตรการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน  ก็เป็นหนึ่งในหลักสูตรที่มูลนิธิฯได้จัดขึ้น   ซึ่งหลายโรงเรียนที่ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์  ก็ได้นำไปต่อยอดทำกิจกรรมกับบุคลากรครู  และนักเรียนในโรงเรียนของตนเองในรูปแบบที่ต่างกันออกไป

คุณครูมลฤดี  คำภาษี  คุณครูโรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม  จังหวัดอุดรธานี  ได้นำไปขยายผลกับโรงเรียน  โดยเริ่มจากสร้างความเข้าใจให้บุคลากรครูเข้าใจถึงความหมายและรูปแบบการรังแก  วิธีการป้องการรังแกกัน  เพราะครูส่วนหนึ่งจะมองว่าการล้อเพื่อนด้วยคำบางคำเป็นพฤติกรรมที่ปกติ  เช่น คำว่า อ้วน  เตี้ย  ดำ  หรือการล้อชื่อพ่อแม่ เป็นเรื่องที่ใครๆก็ทำกันมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว  แต่หลังจากที่คุณครูได้เรียนรู้และเข้าใจว่า เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ล้อเล่นกัน  แต่เป็นคำพูดที่สร้างผลกระทบทางด้านจิตใจให้กับเด็ก  ก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองใหม่  และตั้งใจที่จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนในช่วงเปิดเทอมต่อไป

แม้จะเป็นกระบวนการกิจกรรมในช่วงเวลาสั้นๆ  แต่เป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเพื่อนครูด้วยกัน ว่าการรังแกไม่ใช่เรื่องล้อเล่น แค่นี้ก็สร้างความรู้สึกสุขใจให้กับคุณครูมลฤดีได้เป็นอย่างมากที่เพื่อนครูเข้าใจความรู้สึกและให้ความสำคัญกับเรื่องการรังแกกันมากขึ้น

ผู้เขียน : นางสาวนุชนาฏ สุขเกตุ  ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 285