โรงเรียนบ้านเกาะพลวย เป็นโรงเรียนเล็กๆที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะสมุย ชื่อว่าเกาะพลวย จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด 6 คน นักเรียน 61คน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาคือนางสาวจรรยา เจ๊ะเหยง  การเดินทางไปโรงเรียนนี้ต้องนั่งเรือโดยสารจากอำเภอดอนสักไปยังเกาะพลวยใช้เวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และเดินทางโดยรถต่อไปอีก 3 กิโลเมตร โรงเรียนอยู่ในภูเขาและล้อมรอบไปด้วยทะเล

โรงเรียนบ้านเกาะพลวยได้เข้าร่วมเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2562 เป็นต้นมา ความไม่ปลอดภัยที่โรงเรียนต้องเผชิญทุกปี คือ ปัญหาเรื่องภัยพิบัติ เนื่องจากทุกปีโรงเรียนจะต้องเผชิญกับพายุที่ชื่อว่า “พายุพัทยา” จนเมื่อต้นปี พ.ศ.2564  พายุตัวนี้ได้เกิดอีกครั้ง และได้สร้างความเสียหายให้กับโรงเรียนมาโดยตลอด จากความเสียหายที่สะสมมาเรื่อยๆ ทำให้ฝ้าเพดานของอาคารเรียนชั้นอนุบาลชำรุดผุพัง พร้อมที่จะหล่นลงมาและเกิดอันตรายต่อเด็กนักเรียนและครู ด้วยความที่โรงเรียนเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็ก และผู้บริหารมีความตระหนักเรื่องความไม่ปลอดภัยที่จะเกิดกับนักเรียน โรงเรียนจึงพยายามหาช่องทางในการของบประมาณเพื่อดำเนินการแก้ไขมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่มีงบประมาณดำเนินการ

จากความเป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็ก สิ่งที่โรงเรียนทำ คือ การกำหนดมาตรการไม่ให้เด็กอนุบาลและเด็กทุกคนเดินผ่านบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ปกติเด็กอนุบาลจะต้องเดินไปเข้าห้องน้ำอนุบาลซึ่งอยู่ด้านหลังอาคาร โรงเรียนก็เปลี่ยนให้เด็กอนุบาลไปใช้ห้องน้ำร่วมกับเด็กๆชั้นประถม  และโรงเรียนได้ประสานกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กถึงสถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจึงได้สนับสนุนงบประมาณ 6000 บาทให้กับโรงเรียน เพื่อนำไปซ่อมแซมฝ้าเพดานที่ชำรุดทั้งหมด เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆและครูทุกคน

 “รู้สึกโล่งอกที่ได้แก้ไขซ่อมแซมจุดที่เรารู้สึกกังวลเป็นห่วง กลัวเหตุความไม่ปลอดภัยจะเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนและครู  รู้สึกว่าการได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนได้รับโอกาสหลายอย่างจากมูลนิธิฯทั้งความรู้ งบประมาณ รู้สึกมีคุณค่าจริงๆ  ขอขอบคุณมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กมากๆค่ะ”

เสียงจากผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพลวย

ผู้เขียน : มาริษฐ์ สธูป เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

ขอบคุณภาพ: ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพลวย

ขอบคุณแหล่งทุนปาตาจ Partage ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

: 285