ท่ามกลางภาวะวิกฤตจากการระบาดของโควิด-19  เด็กและครอบครัวในชุมชนเมืองกรุงเทพมหานครได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก  หลายครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อและถูกกักตัว หลายครอบครัวตกงานเนื่องจากสถานประกอบการปิดตัว  ขาดรายได้ในการดูแลสมาชิกในครอบครัว  ซึ่งครอบครัวที่ได้รับผลกระทบมีรายได้หลักมาจากการรับจ้างรายวันโดยไม่มีความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐแต่อย่างใด  โครงการชุมชนคุ้มครองเด็กจึงได้ประสานงานกับคณะทำงานในชุมชนโครงการชุมชนคุ้มครองเด็กสำรวจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ  และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเร่งด่วน  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้เปิดรับธารน้ำใจจากภาคธุรกิจและผู้ใหญ่ใจดีในสังคม  ทั้งข้าวสาร  อาหารแห้ง ของใช้ในครัวเรือน ขนม นมจัดเป็นถุงยังชีพส่งมอบให้กับชุมชน 138 ชุด และ ส่งมอบนม ขนม อาหารแห้งให้กับเด็กและครอบครัว อีกประมาณ 1,680 คน   จำนวน  8  ชุมชน พื้นที่เขตบางกอกใหญ่ เขตบางกอกน้อย เขตดุสิต  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร   นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนครอบครัวที่ประสบวาตภัยบางส่วนในจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งผู้ประสานงานชุมชนได้ส่งมอบให้กับผู้ประสบภัยและได้รับผลกระทบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอส่งมอบ คำขอบคุณ พร้อมภาพการส่งมอบสิ่งของที่แกนนำชุมชนส่งมาให้นั้น ไปยังผู้ใหญ่ใจดีและภาคธุรกิจทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนและสร้างรอยยิ้มคืนความสุขให้แก่เด็กและครอบครัวในชุมชนอีกครั้ง

“ขอบคุณจริงๆ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นหน่วยงานแรกที่ยื่นมือมาช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโควิด  ทั้งจัดถุงยังชีพ ถุงพาเพลิน นม ขนม อาหารแห้งมาให้คนในชุมชน  ให้คำปรึกษาแนะนำ ให้กำลังใจกับทีมกรรมการชุมชนตลอดมาจนปัจจุบัน  ในนามคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ขอขอบคุณมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยทุกๆ คนค่ะ”

นางดวงจันทร์  ศรีวงษ์

แกนนำชุมชนสัมพันธ์  เขตบางกอกใหญ่

*******************************************************

“ประชากรที่อาศัยอยู่บ้านเช่า ห้องเช่า ไร้การเหลียวแลจากหน่วยงานใดๆ เขาเป็นผู้เดือดร้อนตกงาน ถูกกักตัว ก็ได้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กช่วยเหลือจัดถุงยังชีพมาให้  ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง”

ครูมาลัย  ไชยบุรินทร์

ผู้ประสานงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์

*******************************************************

“ขอบคุณที่นึกถึงกันในวันที่พวกเราลำบาก ถุงยังชีพช่วยยืดชีวิตพวกเราทั้งครอบครัวไปได้อีกหลายวัน ขอบคุณจริงๆ”

ชาวบ้านได้รับถุงยังชีพ

*******************************************************

*ภาพถ่ายและข้อความได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

ผู้เขียน : สุรีย์พร อำมาตย์มนตรี เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

: 285