ประมวลภาพกิจกรรมปั่นเพื่อเนปาล ทริป “Let’s Ride for Children in Nepal” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558  ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายๆส่วน นำโดย ร้านจักรยาน Let’s Bike  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และบ. พีทูวี กรุ๊ป

ขอบคุณทุกๆการช่วยเหลือและการสนับสนุนค่ะ

: 3