มารู้จักกับรายการ Plearn to Play เล่นเพลินๆ Learn ชิวชิว ของ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รายการที่จะทำให้ทุกท่านได้รู้จักกับเรื่องเล่นๆ ของเด็ก ๆ เล่นอย่างไรให้สนุก เล่นให้ปลอดภัย เล่นอย่างสร้างสรรค์ และทำให้เรื่องเล่นๆ เป็นการส่งเสริมพัฒนาเด็ก  ซึ่งมีทั้งหมด 10 ตอนด้วยกัน

ตอนที่ 1  เล่นกับการส่งเสริมพัฒนาเด็ก  พบกับ 3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก ที่จะมาเน้นย้ำถึงการเล่นเป็นธรรมชาติของเด็ก การเล่นเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กๆในทุกด้านและยังเป็นส่วนหนึ่งของสิทธิเด็ก อีกด้วย แต่ทุกวันนี้เด็กๆ กลับได้เล่นน้อยลง โครงการPlearn to Play จะช่วยให้เด็กๆ ได้กลับมาเล่นอีกครั้งได้อย่างไร? 

ตอนที่ 2  เล่นกับความปลอดภัย  ความไม่ปลอดภัย เป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของเด็กๆ ดังนั้นเพื่อให้ เด็กๆ เล่นได้อย่างสนุกและมีความสุข ผู้ดูแลต้องคอยดูแลจัดการเรื่องความปลอดภัยให้กับเด็กๆ แล้วความปลอดภัยของเด็กมีเรื่องอะไรบ้าง 

ตอนที่ 3  สำรวจจุดเสี่ยง  จะมีรายละเอียดวิธีการสำรวจจุดเสี่ยงอย่างละเอียด สามารถสำรวจได้ทั้งที่บ้าน โรงเรียน และในชุมชน ที่เด็กๆอยู่ โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีเด็กมาอยู่รวมกันจำนวนมาก และเมื่อสำรวจแล้ว สิ่งสำคัญคือการแก้ไขจุดเสี่ยง ซึ่งจะเห็นถึงความห่วงใยของผู้ใหญ่จากทุกภาคส่วน ที่จะช่วยกันทำให้พื้นที่ตรงนั้นปลอดภัยสำหรับเด็กๆ 

ตอนที่ 4-10 เป็นกิจกรรมเล่นศิลปะกับธรรมชาติ ซึ่งจะเชื่อมโยงนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ที่เปิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ สร้างความสนุกและความสุขให้กับเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี  

#โครงการเพลินทูเพลย์

#มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

: 12