พ่อแม่ “รัก”ลูก แต่ทำไมถึง “รุนแรง”??? อะไรเป็นสาเหตุ หรือเพราะทัศนคติ ความคิด ความเชื่อที่มีแต่ในอดีตที่ฝังรากจนยากจะแก้ไข และส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น แล้วเราจะมีวิธีเลี้ยงลูกอย่างไรที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรง ? พบคำตอบได้ในคลิปวิดีโอยุติความรุนแรงต่อเด็ก ชุด “ระหว่างความรักและความรุนแรง” ซึ่งมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก เปลี่ยนมุมมองและความคิดความเชื่อที่มีแต่ในอดีตที่ทำให้เกิดการเลี้ยงดูเด็กโดยใช้ความรุนแรง มาเป็นการเลี้ยงดูเชิงบวก และมาร่วมกันปกป้องคุ้มครองเด็กๆ เติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มึสุข และปลอดภัย

#ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ

#ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

: 285