เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมรับชมนิทรรศการออนไลน์ “ศิลปะกับธรรมชาติ” ชื่นชมและให้กำลังใจ กับผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยเด็ก ๆ

กิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติบำบัด ช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวในความดูแลของมูลนิธิ ฯ รวมทั้งเด็กและผู้ดูแลในสถานดูแลของรัฐ เป็นพื้นที่ให้เด็กและบุคคลแวดล้อมได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านผลงานศิลปะ โดยใช้ธรรมชาติเป็นสื่อในการบำบัด สัมผัสความสงบ ผ่อนคลายจากธรรมชาติ สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก ลดความเจ็บปวดทางใจ เสริมสร้าง Self Esteem การจัดการอารมณ์ สร้างสัมพันธภาพ และเกิดความผูกผันที่มั่นคงปลอดภัย สามารถช่วยเยียวยาจิตใจและทำให้ความสุขคืนกลับมาได้

โดยได้รับการสนับสนุนจาก Terre des hommes Germany in Southeast Asia and Volkswagen Worker Council

ชมนิทรรศการออนไลน์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.thaichildrights.org/…/art-and-nature…/

ตัวอย่างผลงาน

: 285