ชวนดูหนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก 4 เรื่อง ที่จะทำให้ผู้ใหญ่เข้าใจ รับรู้ และช่วยเหลือเมื่อเด็กถูกกระทำความรุนแรง
“พักพิง” : https://youtu.be/jo60FwLoAVs
“IT’s NOT TOO LATE”  : https://youtu.be/ZNo2Isjjju0
“เซฟโซนเด็กใหม่” : https://youtu.be/TWAbVnUnWGI
“เบนซ์กับปัญหาที่โรงเรียน” : https://youtu.be/dhD1BO27gEk
ผลงานหนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก ภายใต้โครงการนักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก ของนักสื่อสารลดความรุนแรงระดับเยาวชน รุ่นที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2 โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย ต.ป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
สนับสนุนกิจกรรมโดย German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ Terre des hommes Germany
หมายเหตุ
1.การแสดงเรื่องราวและตัวละครเป็นเหตุการณ์สมมติ นักแสดงเด็กและเยาวชนได้รับการอนุญาตเผยแพร่จากเด็กและผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2.ใช้เพื่อประกอบการเรียนรู้และรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก เท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำไปเผยแพร่ต่อในทางธุรกิจ หรือทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลและองค์กรทุกกรณี
: 0