“ได้ความรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ดูแลหลานดีขึ้น แล้วก็หลานก็ดีขึ้น ชอบกิจกรรม ระบายสีตุ๊กตา วงกลม แมนดาลา เพราะว่าใจเย็นอารมณ์ไม่ร้อน มีความพยายาม มุ่งมั่น”

“ภาษาบอกรักที่เรียนครั้งสุดท้าย เราต้องปรับอารมณ์ตัดสินใจตัวเองก่อน แล้วก็ไปสื่อสารกับลูกกับหลานของเรา  คือด้วยการปรับตัวเราเองก่อนจากที่เราพูดจากับลูกอย่างนี้ก็กลายเป็นให้เราใจเย็นขึ้น”

“ขอบคุณทีมงานที่เมตตาใส่ใจให้ความรู้กับผู้ปกครองดีมากเลยครับ ผมยอมรับเลยครับว่าทุกคนดีมาก ให้ความใส่ใจ ให้ข้อมูลให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ปกครอง”

เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการดูแลเด็กอายุ 6-18 ปี จัดโดยฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  ซึ่งกิจกรรมจัดอย่างต่อเนื่อง 4 ครั้งๆละ 1 วัน เพื่อเสริมความรู้และทักษะการเลี้ยงดูเด็กให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ได้เกิดความเข้าใจพัฒนาการของเด็ก วิธีการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ยงดู และเสริมพลังกายพลังใจให้สามารถดูแลเด็กๆ ได้อย่างมีความสุข ไม่ใช้ความรุนแรง

ครั้งสุดท้ายของกิจกรรมมีการพาเด็กและครอบครัว ไปเปลี่ยนบรรยากาศใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกันในกิจกรรม “Family Day Trip”  เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ผ่านการอบรมได้ทดลองนำความรู้และทักษะที่ได้มาปรับใช้กับลูกหลานของตนเอง  โดยทีมงานของมูลนิธิจะคอยให้คำแนะนำ และเสริมพลังใจให้กับครอบครัว ถึงแม้สภาพอากาศจะร้อน แต่บรรยากาศการทำกิจกรรมของแต่ละครอบครัวนั้นกลับสงบเย็น อบอุ่น มีความสุข ด้วยพลังรักของครอบครัว

ขอบคุณผู้สนับสนุนทุนโครงการ  BMZ และ Terre des hommes Germany

: 285