“เราควรต้องกลับมาช่วยโรงเรียนอีกครั้ง…”

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2567 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านเขาฝาก ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมปรับจุดเสี่ยงในโรงเรียน โดยมีผู้มาร่วมปรับจุดเสี่ยงครั้งนี้ ถึง 155 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณะครู สภานักเรียน นักเรียนชั้นป.5-6 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน จิตอาสาตำบลคลองยาง และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองยาง  หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 ธค. 2566 ผู้บริหาร คณะครู สภานักเรียน และผู้ปกครองได้สำรวจจุดเสี่ยงและพบจุดเสี่ยงจำนวนหลายจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง

ในวันนั้น ผู้ปกครองได้เสนอในที่ประชุมว่า “เราควรต้องกลับมาช่วยโรงเรียนอีกครั้ง เพราะมีหลายจุดที่ยังรก หลายจุดต้องรื้อทิ้งเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษ”…ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วย นั่นเป็นที่มาที่ทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้…

กิจกรรมในวันนี้ ทำให้ได้เห็น “พลังของเครือข่าย” ในพื้นที่ที่มาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะทำให้ลูกหลานปลอดภัยในการอยู่ในโรงเรียน  หลายจุดใช้เวลาทำครึ่งวัน ทั้งรื้อ ทั้งเก็บ ทั้งทิ้ง ทุกคนต่างช่วยกันขนไปใส่รถ ขนไปทิ้ง รถกระบะที่ขนของไปทิ้งก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำชุมชน และกลุ่มจิตอาสาในชุมชน  ที่ช่วยนำรถกะบะมาขนถึง 4-5 คัน มีคุณพ่อบางท่านบอกว่า “ได้กำจัดตะขาบตัวใหญ่ไปถึง 10 ตัว”

บางจุด ต้องใช้แรงงานผู้ชาย เช่น ต้นไม้ใหญ่ในสนามเด็กเล่นของเด็กอนุบาล ซึ่งครูบอกว่า เวลาเด็กมาเล่นบริเวณนี้เสี่ยงต่อกิ่งไม้หล่นใส่เด็ก…วันนี้ ผู้ใหญ่ใจดี ได้ปรับจุดเสี่ยงบริเวณนี้เรียบร้อยแล้ว

บางจุด พื้นลื่นมาเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นจุดชำระล้างของโรงอาหาร เคยมีทั้งผู้ใหญ่และเด็กลื่นมาแล้ว..วันนี้กลุ่มผู้ปกครอง ก็ได้เทปูนลาดพื้นใหม่ และทำทางระบายน้ำเพื่อไม่ให้น้ำขัง

ในวันนี้…ทีมงานได้เห็นพลังของชุมชน ที่ไม่เคยหายไปไหน พวกเขาพร้อมที่จะสนับสนุนโรงเรียนทุกเมื่อเพื่อให้ลูกหลานปลอดภัย..ผู้ปกครองท่านหนึ่ง พูดว่า “ขอให้เอ่ยบอก เราก็พร้อมจะเข้าไปช่วย ”

ขอบคุณแหล่งทุนผู้สนับสนุนกิจกรรม German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ Terre des hommes Germany

#โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก

อัลบั้มภาพ

: 285