“ดีจังเลยเนาะ..ได้ความรู้มากๆเลย บางทีเราก็เหนื่อยนะเลี้ยงลูก..มีอีกเรื่อยๆก็ดีนะ

“วันนี้ได้ความรู้หลายๆ อย่าง เช่น ดูแลลูกตามวัย ฟังลูก วิธีการพูดกับลูกดีๆ จะลองเอาไปใช้กับลูก”

“ความรู้ที่ได้วันนี้จะทำได้ไม่ได้อยู่ที่ตัวเรา ถ้าทำได้ลูกเราก็มีความสุข”

11 พ.ค. 67 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “ห้องเรียนพ่อแม่” ภายใต้โครงการพัฒนากลไกการคุ้มครองเด็กในตำบลและโรงเรียน พื้นที่ตำบลนาข่า อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคำหลวง โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง และโรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง เพื่อเสริมพลังให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ได้เข้าใจวัยและพัฒนาเด็ก การเลี้ยงดูที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว รู้ทันป้องกันยาเสพติด และนำวิธีการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของตนเอง เพื่อให้บ้านนี้ไม่มีความรุนแรงและเลี้ยงดูลูกอย่างมีความสุข

สนับสนุนกิจกรรมโดย German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ Terre des hommes Germany

อัลบั้มภาพ

: 0