เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เนื่องในวันสิทธิเด็กสากล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานเปิดตัว “สื่อสร้างการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยสำหรับเด็ก” ผ่านแอปพลิเคชัน ZOOM มีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน  ทีมงานขอขอบคุณ…

  • ขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ร่วมแลกเปลี่ยนถึงขั้นตอน กระบวนการกว่าจะมาเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัย : คลิปวิดีโอตัวฉันเป็นของฉัน บอร์ดเกม Safety Ranger หรือ เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย แม้โจทย์และเนื้อหางานจะยาก แต่ด้วยความเป็นมืออาชีพของวิทยากรทุกท่าน ความตั้งใจและมีเป้าหมายเดียวกันเพื่อเด็กๆ ทำให้ผลิตสื่อออกมาได้อย่างน่าสนใจ
  • ขอบคุณผู้เข้าร่วมงานกว่า500คน ซึ่งมาจากหลากหลายวิชาชีพ ทั้งเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนทั่วไป อาสาสมัคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บ้านพักเด็กและครอบครัว องค์กรพัฒนาเอกชน นักศึกษามหาวิทยาลัย ผู้บริจาคและประชาชนทั่วไป ที่ให้ความสนใจและมุ่งมั่น ตั้งใจจะนำสื่อเหล่านี้ไปร่วมกันสร้างการเรียนรู้และสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กไปที่อยู่ในความดูแล
  • ขอบคุณผู้บริหารและคุณครูเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก โรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)และโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุที่ได้นำสื่อคลิปวิดีโอตัวฉันเป็นของฉันไปจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน
  • ขอบคุณแหล่งทุน Partage ประเทศฝรั่งเศส ที่สนับสนุนทุนในการดำเนินงานผลิตสื่อการเรียนรู้
  • ขอบคุณเด็กๆ จากบ้านพาเพลินที่เป็นตัวแทนของเด็ก ร่วมทดสอบและเรียนรู้ผ่านสื่อบอร์ดเกม
  • ขอบคุณผู้บริหารและทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ร่วมกันสื่อชุดนี้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

มูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า สื่อการเรียนรู้เหล่านี้จะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณค่า และสร้างคุณประโยชน์ สำหรับเด็ก สมาชิกในครอบครัว ครู และเจ้าหน้าที่ในสถานดูแลเด็กทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน รวมถึงบุคลากรที่ทำงานด้านเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และฝึกฝน ทักษะชีวิตด้านความปลอดภัย นับเป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทรสำหรับเด็ก อันเป็นปณิธานของทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กทุกคน

#40ปีมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

#ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยและเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

: 92