เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและทีมผลิตบอร์ดเกม “Safety Ranger หรือ รวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย” มาทดสอบการเล่นจริงกับเด็กๆ บ้านพาเพลิน  ก่อนที่จะผลิตจริงและเผยแพร่สู่โรงเรียนและสถานสงเคราะห์ต่างๆ ต่อไป  เสียงสะท้อนของเด็กๆ รู้สึกสนุก อยากเล่นอีกครั้ง และได้เรียนรู้เรื่องการดูแลตนเองจากความไม่ปลอดภัยต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิต และอยากชวนให้เพื่อนๆ มาเล่นด้วยกัน

เตรียมพบกับเกมการ์ด “Safety Ranger หรือ รวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย” เกมที่เด็กๆ จะได้ปล่อยพลังในตัวตน เพื่อช่วยกันพิทักษ์ความปลอดภัยให้กับเด็กๆในสังคม  เร็วๆ นี้ !!!

: 285