มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดอบรมออนไลน์ติวคุณครูและเครือข่ายที่ได้รับบอร์ดเกม “safety ranger game” หรือ “เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย” จากมูลนิธิฯ  ให้เข้าใจเป้าหมายของเกม อุปกรณ์เกมและวิธีการเล่นเกม เพื่อให้คุณครูและเครือข่ายสามารถนำไปถ่ายทอดหรือชวนเด็กๆ เล่นได้อย่างสนุกและมีประโยชน์
“เกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย” นี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้เด็กอายุ 9-12 ปี สามารถเรียนรู้สถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัย และพฤติกรรมของบุคคลน่าสงสัยที่อันตราย ผ่านตัวละคร ปีศาจความไม่ปลอดภัยต่างๆ หรือเรียกว่ามอนสเตอร์ โดยเด็กๆ จะรับบทบาทเป็น Safety Ranger หรือ ฮีโร่ผู้พิทักษ์ความปลอดภัย ที่สามารถใช้พลังของตนเอง ทั้งความรู้ ไหวพริบและความกล้า พร้อมการช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้าง เพื่อช่วยกันปราบปีศาจความไม่ปลอดภัยเหล่านี้
เกมถูกออกแบบอย่างสร้างสรรค์ให้มีวิธีการเล่นที่กระตุ้นให้เด็กใช้ความคิด วางแผน ความท้าทายและสนุกสนาน โดยไม่เน้นการแข่งขัน แต่สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีในการร่วมมือกัน อีกทั้งเกมกระตุ้นให้เด็กแสดงความคิดเห็น รวมถึงให้ฝึกทักษะในการปฏิเสธและรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ผ่านงานออกแบบตัวการ์ตูนและการเลือกสีสันที่เหมาะสมทางจิตวิทยา เพื่อดึงดูดและสร้างความสนใจในการเรียนรู้ผ่านการเล่นเกมของเด็กๆ
เกมนี้สามารถเล่นได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยศึกษารายละเอียดการเล่นได้ที่ https://www.safetyrangergame.com/howtoplay
หรือ คลิปวิดีโอสาธิตการเล่นเกมแบบออนไลน์ https://youtu.be/QrWPhZrgFmA
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเกมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กโทรศัพท์ 0-2412 -0738
: 0