#รวมพลังเด็กจัดการเจ้าปีศาจความไม่ปลอดภัยในสังคม

ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ หนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากแหล่งทุน PARTAGE ประเทศฝรั่งเศส ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม “รวมพลังเด็กวัดใหญ่..จัดการเจ้าปีศาจความไม่ปลอดภัยในสังคม”

โดยทางโรงเรียนได้บูรณาการนำสาระจากบอร์ดเกมรวมพลังเด็กพิทักษ์ความปลอดภัย หรือ Safety ranger game ที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ผลิตขึ้นเพื่อเสริมทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยบุคคล มาให้ความรู้กับเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น ในทุกวันพุธ ช่วงกิจกรรมหน้าเสาธง ด้วยการหยิบยกการ์ดปีศาจความไม่ปลอดภัย (Monster) เช่น ปีศาจแมวมอง ปีศาจจอมมารบลูลี่ ปีศาจป๋อมแป๋ม ฯลฯ มาแสดงบทบาทสมมติ เพื่อให้เด็กเห็นถึงความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันและรู้วิธีรับมือเพื่อตนเองจะได้ปลอดภัย

เมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา โรงเรียนวัดใหม่มีการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยเชิญวิทยากรจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มาเสริมความรู้และทักษะการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศ ผ่านกิจกรรม “ตัวฉันเป็นของฉัน” ให้กับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  จำนวนกว่า 200 คน

*ชวนเด็กรู้จักอวัยวะปกปิด พื้นที่ส่วนตัวที่ห้ามใครมาสัมผัส จับต้อง ดม ดู

*รูปแบบของการล่วงละเมิดทางเพศ มีทั้งแบบสัมผัส และไม่สัมผัส

*ฝึกทักษะการปฏิเสธ พูดว่า “ไม่ /ช่วยด้วย” รีบหนีออกจากสถานการณ์นั้นแล้วไปขอความช่วยเหลือ

*ทักษะการตัดสินใจ ด้วยคำถาม 3 ข้อ 1.รู้สึกดี หรือไม่ดี ที่มีคนมาขอให้เราทำอะไรบางอย่าง 2.ผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจจะรู้หรือไม่วาเราอยู่ที่ไหน ไปกับใคร 3.ถ้าหาเกิดเหตุร้ายจะมีใครมาช่วยเราได้ทันหรือไม่

หากมีคำตอบว่า ไม่ เพียงข้อเดียวก็ควรปฎิเสธ

และการขอความช่วยเหลือ

-บอกเล่าเรื่องราว ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร และเรารู้สึกอย่างไร

-สังเกตการตอบสนองของผู้ใหญ่ที่เราจะขอความช่วยเหลือ ว่ามีท่าทีจะรับฟังหรือช่วยเหลือเราหรือไม่

-ขอความช่วยเหลือจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือ อย่าหยุดขอความช่วยเหลือ

หรือติดต่อขอความช่วยเหลือที่สายด่วน ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300

ในช่วงบ่าย ทีมงานมูลนิธิฯ ชวนคณะกรรมการนักเรียน เล่นบอร์ดเกม safety ranger game เด็กๆ สนุกและได้เรียนรู้ พร้อมจะนำไปขยายต่อให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกันเอง

#โรงเรียนคุ้มครองเด็ก

#ปกป้องด้วยหัวใจเด็กปลอดภัยด้วยคุณครู

#มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

*ภาพเด็กได้รับการอนุญาตเผยแพร่จากผู้ปกครองและเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

: 131