เนื่องในวันหยุดการระรานทางไซเบอร์สากลหรือStopcyberbullyingday ซึ่งตรงกับวันศุกร์ที่ 3 ของเดือนมิถุนายน ในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน2565 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ร่วมเป็นหนึ่งในเครือข่ายการจัดกิจกรรมรณรงค์ Stopcyberbullying รวมทั้งโรงเรียนในเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ได้ร่วมกันรณรงค์ด้วยการจัดกิจกรรมป้องกันการรังแกกันให้กับเด็กนักเรียนในหลากหลายรูปแบบ เช่น โรงเรียนบ้านแหลมสัก จ.กระบี่ โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง จ.ยโสธร  โรงเรียนบ้านปวงคำ จ.ลำพูน  โรงเรียนบ้านห้วยหละ จ.ลำพูน เป็นต้น

Cyberbully หยุดได้ เริ่มต้นที่ตัวคุณ

: 285