มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ตำบลเกาะกลางและตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  และ 2.พื้นที่ ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยมีเด็กและเยาวชน รวมจำนวน 106  คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม   เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง สิทธิเด็ก  ความรุนแรง และความปลอดภัย

  • สิทธิเด็ก : ระดมความคิด สิทธิเด็กมีอะไรบ้าง เกมการ์ดสิทธิเด็ก  กรณีตัวอย่างเด็กที่ไม่ได้รับสิทธิ
  • ความรุนแรง : ความรุนแรงที่เด็กๆ พบเจอ  การขอความช่วยเหลือ  แบ่งปันเรื่องราวความรุนแรง
  • ความปลอดภัย : สำรวจความปลอดภัย พื้นที่เสี่ยงในโรงเรียนชุมชน

โดยกระบวนการกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของเด็ก และนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับไปพัฒนาพื้นที่ชุมชนของตนเองร่วมกับผู้ใหญ่ในพื้นที่ให้เกิดเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนในชุมชน

กิจกรรมนี้ดำเนินการภายใต้โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็ก ได้รับการสนับสนุนจาก German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) และ Terre des hommes Germany

#โครงการยุติความรุนแรงต่อเด็กในประเทศไทยและอาเซียน

End Violence Against Children in Thailand and ASEAN

*ภาพเด็กและเยาวชน ได้รับการอนุญาตจากเด็กและผู้ปกครองในการเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

https://saraburinews.com/2023/34525/

https://vannewstime.blogspot.com/2023/02/blog-post_19.html

http://www.siampollnews.com/detail-education.php?id_news=163

อัลบั้มภาพ

: 98